Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Omakotitontti varattavana Hiun Metsärinteenkujalta

Tontti 31-7 sijaitsee kadun päässä, kalliorinteessä.
Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ilmoittaa varattavaksi Hiun III vaiheen asuntoalueelta tontin 31-7, osoitteessa Metsärinteenkuja 8.
Tontti sijaitsee hyvällä paikalla kadun päässä, kalliorinteessä.

Tontille ei aiemmin ollut rakennettuna tonttiliittymiä. Nyt kaupunki rakentaa kulkuyhteyden sekä vesi- ja viemäriliittymät laaditun suunnitelman mukaan talven aikana. Liittymät sijoitetaan viheralueelle ja tieyhteyden kunnossapito jää tontin vuokraajalle.

Jätä vapaamuotoinen varauksesi
  • sähköpostitse osoitteeseen karttapalvelu@uusikaupunki.fi. Sähköpostitse toimitettavan varauksen aiheeksi ”Metsärinteenkuja 8” ja varauskirje sähköpostin liitetiedostoksi tai
  • kirjallisesti suljetussa kuoressa virastotalon karttapalveluun, Välskärintie 2 C, Uusikaupunki. Kuoreen merkintä ” Metsärinteenkuja 8”.
Varausten on oltava perillä viimeistään 10.12.2019 klo 15 mennessä.

Tontti vuokrataan tarjousten perusteella korkeimman tarjouksen tehneelle, kuitenkin vähintään pohjahintaan.
Tontin pohjahinta on 13,78 €/m² sidottuna tammikuun 2019 elinkustannusindeksin pistelukuun 1950, josta vuokra on 5 %.
Tontti varataan suunnittelua varten kuuden kuukauden ajaksi ja varausmaksu on 300 €.

Tutustu tonttiin ja tonttiliittymäsuunnitelmaan lähemmin sivullamme

Hiun vapaat omakotitontit >