Suomi

Niiniojan jätevesipumppaamon ylivuodon tutkimustulokset

Niiniojan jätevesipumppaamolla tapahtuneen jäteveden ylivuodon tarkkailutulokset ovat tulleet laboratoriosta. Vesinäytteitä otettiin yhteensä viidestä paikasta: Sirppujoesta ennen ja jälkeen Niiniojan purkupisteen ja kolmesta näytepisteestä makean veden altaalta.

Tuloksista voidaan yhteenvetona todeta, että veden hygieeninen laatu heikkeni Sirppujoessa Niiniojan laskupaikan jälkeen, mikä oli todennäköisesti pumppaamon ylivuodosta johtuvaa. Myös biologinen hapenkulutus kasvoi hieman, mutta oli silti molemmissa Sirppujoen mittauspisteissä melko alhaisella tasolla. Muilta osin ylivuodon vaikutuksia ei ollut havaittavissa, sillä esim. veden typpipitoisuudet olivat yläjuoksulla selvästi alajuoksua suurempia. Makean veden altaalla ei ollut havaittavissa jäteveden ylivuodon vaikutuksia ja altaan vesi oli hygieenisesti vähintään hyvälaatuista ja vastasi ajankohdan tavanomaisia arvoja.

Vakka-Suomen Vesi pahoittelee tapahtunutta. Vastaavan estämiseksi tapaus on käyty tarkaan läpi ja toimintatapoja on tarkennettu. Lisäksi on suunniteltu teknisiä ratkaisuja, jotka toteutetaan mahdollisimman pian.