Suomi

Nettikysely Kalannin yleiskaavaa varten

Kalannin yleiskaavasta nettikysely alustavassa luonnosvaiheessa
Kaupunkisuunnittelu kerää tietoa kalantilaisilta ja muilta tietäviltä Kalannin seudun osayleiskaavaa varten. Samalla esitellään alustavaa kaavaluonnosta.
Erityisesti toivomme vastauksia siihen, missä sijaitsevat Kalannin merkitykselliset paikat: hiljaiset, meluisat, kauniit, virkistävät, rauhoittavat ja aktiivisen toiminnan paikat.

Yleiskaavaa laaditaan tulevaa varten. Minkälainen Kalanti voisi olla vuonna 2040? Mitkä toiminnot takaavat alueen elinvoiman? Onko niille riittävästi tilaa? Mitä Kalannista tulisi säilyttää jälkipolville? Missä on Kalannin lenkkipolut ja rauhoittumisen paikat? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen pyydämme vastaustanne.

Toivomme aktiivista osallistumista ja vilkasta keskustelua, josta saimme nauttia yleisötilaisuuksissa huhtikuussa.

Tietoa kerätään karttapohjaisella nettikyselytyökalulla. Kyselyyn on mahdollista vastata 11.6.2017 asti.

 
Lisäinfoa Kalannin yleiskaavasta on luettavissa kaupunkisuunnittelun sivuilta Kaavoja vireillä/nähtävillä.
Siellä on mahdollista tutustua mm. kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä luontoselvitykseen.