Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

MUUTOKSIA VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUIHIN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet muuttuvat 1.1.2018 alkaen. Muutoksen jälkeen perheen toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksu on nykyisen 90 % sijasta 50 % perheen nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Myös tulorajat muuttuvat. Tiedote muutoksista asiakasmaksuihin on varhaiskasvatuksen nettisivuilla. Tiedote on lähetetty myös lasten vanhemmille.
Lapsiperheet