Muistutus: Tänään viimeinen päivä hakea yrittäjän työttömyystukea 16.3. alkaen

Jos yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi ollut voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.
 
Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että
• yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
• yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.
 
Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.
Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Käytännössä prosessi menee seuraavasti:
• Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
• TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
• Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
• Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
 
Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on käyttää siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua:
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
 
Työmarkkinatuen hakeminen hoituu Kelan verkkopalvelussa. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. Kela ilmoittaa verkkosivuillaan, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.