Suomi

Muistutus jätteiden keräyksestä ja lajittelusta Uudessakaupungissa

Remeon käsittelylaitokseen voi toimittaa kierrätyspisteisiin sopimattomat jätteet.
Uudenkaupungin kaupungin alueella on voimassa kiinteistökohtainen jätehuoltojärjestelmä. Jokainen kiinteistö on velvoitettu tekemään jätehuoltosopimus jätehuoltoyrityksen kanssa joko itsenäisesti tai kuulumalla johonkin kimppa-astiaan. Ilman tieyhteyttä olevat saarikiinteistöt voivat tehdä sopimuksen Uudenkaupungin Satama Oy:n kanssa ja käyttää venesatamien yhteydessä olevia polttokelpoisen jätteen astioita.

Lasi-, paperi-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä metallia kerätään Uudessakaupungissa Rinki-ekopisteissä, joita täydentävät kaupungin ylläpitämät lasin, paperin ja metallin keräyspisteet. Muutamalla kierrätyspisteellä on myös metalliromulava. Kierrätyspisteisiin saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Muut jätteet kuten huonekalut, kodinkoneet tai koti-irtaimistot, rakennusjätteet tai vastaavat tulee toimittaa asianmukaisiin keräyspisteisiin esimerkiksi Lassila & Tikanoja Oy:n Munaistenmetsän materiaalinkierrätyskeskukseen tai Remeon käsittelylaitokseen.

Kiinteistökohtainen jätehuoltojärjestelmä koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Mikäli vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon etäisyys on alle 10 kilometriä, voi jätteet viedä myös vakituisen asunnon jäteastiaan. Tämä ei koske ilman kiinteää tieyhteyttä olevia saarikiinteistöjä. Jos vapaa-ajan asunto sijaitsee jäteautolle sopimattoman tien päässä, on jäteastia ensisijaisesti pyrittävä sijoittamaan sellaiseen paikkaan, johon jäteautolla on pääsy. Tämä voidaan ratkaista osallistumalla yhteiseen kimppa-astiaan tai sijoittamalla maanomistajan luvalla jäteastia oman tontin ulkopuolelle.

Tutustu kaupungin kierrätyspisteisiin

Tutustu jätteiden lajitteluohjeisiin


Lisätietoja:

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltopalvelut
Palvelusihteeri
Heli Salo
puh. 040 358 6856 (ma-ke)

Jäteneuvonta
Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskus
Vaaka-asema
puh. 050 385 9545