Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Miklinkarin ranta-asemakaava nähtävillä 22.8.-23.9.2019

Ilmoitus Miklinkarin ranta- asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviontisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta.
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 8,5 hehtaaria ja koskee 14 eri kiinteistön aluetta, jotka ovat yksityisomistuksessa.

Asianosaisia kuullaan pitämällä kaava-asiakirjat nähtävillä  22.8. – 23.9.2019 välisen ajan ja asiakirjoihin voi tutustua täällä >


Osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.
Osallisia tässä kaavahankkeessa ovat ainakin:
-Suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat
-Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
-Varsinais-Suomen ELY-keskus
-Varsinais-Suomen liitto
 
Ilmoitustaulu ja kuulutukset
Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus