Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Mikä ihmeen Demokatu? - Koekatu rakentuu vaiheittain Uuteenkaupunkiin

Uudessakaupungissa testataan uudenlaistan tapaa tehdä osallistavaa kaupunkikehittämistä. Demokatu - niminen kokeiluhenkinen projekti levittäytyy Uudenkaupungin keskustaa Alisellekadulle, torille sekä Rauhanpuistoon. Yhdessä kuntalaisten kanssa suunniteltavien ja myös osin yhdessä konkreettisesti koottavien kokeilujen tavoitteena on herättää keskustelua ja ajatuksia tulevien kehittämissuunnitelmien pohjaksi.

Mikä on Demokatu?
Demokatu on Eu-rahoitteinen projekti, jonka avulla testataan uudenlaista, osallistavaa tapaa tehdä keskustan kehittämistä. Demokatu on samalla konkreettinen ja monivaiheinen kokeilu. Demokadussa - väliaikaisin ratkaisuin - muutetaan kaupunkikeskustaa. Kokeillaan kävelykatua Alisellekadulle, tuodaan puita ja istutuksia sekä erilaisia aktiviteetteja torille, testataan oleskelumahdollisuuksia ja valaistusratkaisuja Rauhanpuistossa. Kun projektin on ohi, myös testattavat elementit poistuvat katukuvasta. 

Miksi Demokatu?
Väliaikaisilla muutoksilla pyritään herättämään keskustelua ja osallistamaan kuntalaisia. Konkreettisesti nähtävään ja koettavaan tilaan on helpompi ottaa kantaa kuin jopa vuosia jatkuviin kehittämissuunnitelmiin, niin tärkeitä kuin huolellisesti suunnitellut ja koko päätöksentekoprosessin läpikäyneet,  pitkän aikavälin hankkeet ovatkin.  Demokadulla kuntalaiset voivat osallistua ideointiin, testien suunnitteluun ja toteutukseen, sekä testien arviointiin.

Kuka voi osallistua?
Kuka vaan voi osallistua. Voit osallistua yksityishenkilönä tai esimerkiksi ryhmän tai yhdistyksen mukana. Myös matkailijat ovat tervetulleita mukaan projektiin!
Projektissa julkaistaan myös arviointikysely, jonka kautta on mahdollista antaa palautetta demokadusta ja esittää ideoita. 

Miten voi esittää ideoita ja seurata projektin etenemistä?
Ideoita voi esittää monia kanavia pitkin tai osallistua erilaisiin suunnittelu-, toteutus- ja talkooryhmiin, joissa ideoita pääsee lisäksi jalostamaan.  Yhteystiedot löytyvät uki.fi/demokatu. Somessa mm. facebook.com/demokatu

Milloin katu avataan?
Demokatu -projektia rakennettaa vaiheittain, joten varsinaisia avajaisia itse ulkotiloilla ei ole. Osa kokeiluista on nähtävillä ja kokeiltavissa koko projektin ajan -  aina elokuun loppuun saakka, jotkut kokeilut saattavat kestää vain tietyn tapahtuman ajan. Ensimmäisiä muutoksia tehdään viikolla 30.

Kuka voi ehdottaa tai järjestää tapahtumien prototyyppejä?
Ko. vastaukset yllä

Miten voin osallistua talkoisiin?
Suuremmista talkoista ilmoitetaan demokadun kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa. 

Mitä on jo tulossa?
Ensimmäisiä tilakokeiluja on tehty mm.  Rauhanpuistossa, jonne on ripustettu 4 riippumattoa. Riippumattoja on tulossa lisää myös telineellisiä malleja, jolloin sijoittelu on vapaampaa.
Alinenkatu muuttuu kävelykaduksi ja ajoradalle tuodaan keinonurmea. Rauhanpuistossa testataan tunnelmavalaistusta. Torille tulee muutama puu, lisäistutuksia sekä penkkejä. Tori muuttuu myös välillä eri aktiviteettien areenaksi. Tapahtumien prototyyppejä on tulossa monenlaisia - hyvin pienistä, vähän suurempiin.  Prototyypit liittyvät mm. kulttuuriin, ruokaan, liikuntaan sekä lasten ja nuorten puuhiin. 

Mikä on Kaupunkitila?
Voit myös kävellä sisään Kaupunkitilaan - Demokadun infopisteeseen ja työpajaan. Osoite on Alinenkatu 24. Kaupunkitilan avajaisia vietetään torstaina 26.7. klo 13-18. Kaupunkitila on avoinna aina mahdollisuuksien tai sopimuksen mukaan. Hyvällä säällä ovi on auki tai ovessa on auki-lappu. 

Ketä työskentelee projektissa?
Projektille ei ole palkattu henkilökuntaa vaan eri toimijat tekevät työtä projektissa oman työnsä puitteissa tai vapaaehtoisesti.  Kaupunkitilassa voit välillä tavata myös Ukipoliksen Asuntoluotsaus - hankkeen työntekijän. 

Miten kokeilut rahoitetaan?
Projektille on haettu rahoitusta Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakalta. Rahoitus koostuu tukirahasta, omarahoitusosuudesta sekä talkootyöstä. Haettava rahoitus on maksimissaan 42 000, tämän lisäksi kaupungin omarahoitusosuus on maksimissaan 10 000 euroa. Lisäksi talkootyö on osa rahoitusta. Tukirahalla voidaan vuokrata kalusteita, järjestää aktiviteettien testausta ja mahdollistaa erilaisia kokeiluja. Lisäksi budjetti sisältää rajatun määrän rahaa markkinointimateriaaleihin sekä palvelujen ostoon. Ostopalvelut voivat olla esim. elementtien kiinnistys- tai pystytyskuluja, vuokra- tai lainaelementtien huolintakuluja tai muuta asiantuntijatyötä.

Tukirahalla testataan mm.
- istuin- ja oleskelualueita
- luodaan elementtejä kävelykadulle 
- tunnelmavalaistusta puistossa
- erilaisia aktiviteetteja kuten pump track  -rata ja erilaiset ulkopelit
- tapahtumakokeilut kuten ulkoilmaelokuvanäytökset, kansainvälinen pop-up ravintolapäivä, lasten puistotapahtumat, puistoliikunta, taidetempaukset ja vaihtotori jne. 

Yrittäjillä, yhdistyksillä ja esim. kuntalaisista koostetuilla pop-up ryhmillä on mahdollisuus järjestää erilaisia kokeiluja, promootioita ja tempauksia Demokadun tiloissa ja tarvittaessa näitä testejä varten voidaan tehdä tilamuutoksia

Lisäksi mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään ja tuunataan  jo olemassa olevia resursseja. Muutamat yritykset ja toimijat ovat myös lainanneet elementtejä Demokadulle.


Mikä taho projektia hallinnoi?
Projektia hallinnoi Ukipolis Oy ja Uudenkaupungin kaupunki on hankkeen toteuttaja.


Termistöä

Taktinen urbanismi:  
Erilaisia matalan kynnyksen keinoja vaikuttaa rakennettuun ympäristöön kaupungeissa väliaikaisilla muutoksilla, 
joilla tähdätään alueiden ja paikkojen pidemmän aikavälin parantamiseen. –Mike Lydon, Street Plans Collaborative 
https://www.kulkulaari.fi/sites/default/files/taktinen_urbanismi_martti_...  

Kokeilukulttuuri:
Kokeilukulttuuri haastaa siirtymään suunnittelusta käytännön tekemiseen. Kokeilut edesauttavat erilaisten näkökulmien esilletuloa. Kokeilut tehdään rajatussa ajassa ja paikassa. Kokeiluja seuraa tulosten hyödyntäminen ja kehittäminen.

Demo:
lyhenne "esitystä" merkitsevästä sanasta demonstraatio, demokadulla sana tarkoittaa:
käytännön harjoitusta
esittelyversiota
hahmotelmaa
(soveltaen: Wikipedia)