Suomi

Meluilmoitus Valintie 3

Päätös meluilmoituksesta / Louhinta ja murskaus / Sora ja kallio Heinonen Oy / Valintie 3, Uusikaupunki


Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt 21.1.2020 § 1 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Sora ja kallio Heinonen Oy:n ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttaa louhintaa ja murskausta osoitteessa Valintie 3, Uusikaupunki. Päätös on nähtävillä 21.1. – 27.2.2020 linkissä http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_decision&id=20...

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 27.2.2020. Valitus voidaan toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa, vaasa.hao@oikeus.fi tai https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#

Tämä kuulutus on julkaistu 21.1.2020 Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän edellä mainitusta julkaisuajankohdasta.
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula, puh: 040 725 3929, sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi