Suomi

Meluilmoitus Pyrriläntie 229

Päätös meluilmoituksesta / Louhinta ja murskaus / Länsi-Suomen Maarakennus Oy / Pyrriläntie 229, Uusikaupunki

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt 19.2.2020 § 2 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Länsi-Suomen Maarakennus Oy:n ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttaa louhintaa ja murskausta osoitteessa Pyrriläntie 229, Uusikaupunki. Päätös on nähtävillä 19.2. – 27.3.2020 osoitteessa http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_decision&id=202020083

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 27.3.2020. Valitus voidaan toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa, vaasa.hao@oikeus.fi tai https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#

Tämä kuulutus on julkaistu 19.2.2020 Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän edellä mainitusta julkaisuajankohdasta.
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula, puh. 040 725 3929, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)uusikaupunki.fi