Suomi

Meluilmoitus Hangontie

Päätös meluilmoituksesta / Louhinta ja murskaus / Sundström Ab Oy / Hangontie, Uusikaupunki
 
Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt 10.3.2020 § 3 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Sundström Ab Oy:n ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa louhintaa osoitteessa Hangontie, Uusikaupunki. Päätös on nähtävillä 11.3. – 17.4.2020 osoitteessa
http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_decision&id=20...
 
Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 17.4.2020.
Valitus voidaan toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa, vaasa.hao@oikeus.fi tai https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#
 
Tämä kuulutus on julkaistu 11.3.2020 Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuilla.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän edellä mainitusta julkaisuajankohdasta.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula, puh. 040 725 3929, sähköposti etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi.