Makeanvedenaltaalta syvyyskartta

Makeanvedenaltaan epävirallinen syvyyskartta


Uudenkaupungin Makeanvedenallas eristettiin merestä vuonna 1965 ja se toimii nykyään raakavesilähteenä yli 25 000 ihmiselle Uudessakaupungissa, Vehmaalla, Taivassalossa ja Kustavissa.
Makeanvedenallasta pidetään lisäksi myös tärkeänä virkistyskäyttöalueena.
Turun ammattikorkeakoulu ja Uudenkaupungin Vesi Oy käynnistivät vuonna 2016 Makeanvedenaltaan käyttö- ja hoitosuunnitelmahankkeen. Sen ensisijaisena tavoitteena on ollut altaan vedenlaadun sekä  luonto- ja virkistyskäyttöarvojen turvaaminen ja erilaisiin riskeihin varautuminen. Hanketta ovat rahoittaneet Maaseudun kehittämiskeskus Ravakka ry, Uudenkaupungin Vesi, Yara Suomi Oy Uudenkaupungin tehtaat ja Turun ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen yhteydessä altaan alueesta on laadittu myös epävirallinen syvyyskartta.
Kartan syvyystiedot ovat tarkistamattomia, joten se ei virallisesti sovellu navigointiin, mutta siitä on silti varmasti apua altaalla liikkuville. Suuntaa-antavien syvyystietojen lisäksi karttaan on merkitty joitakin vedenalaisia, vedenpäällisiä ja veden pinnassa olevia kiviä sekä luonnonsuojelualueet.

Syvyyskartan tiedot on ladattu myös Uudenkaupungin omaan internetkarttapalveluun sekä kartan pdf-versio on katsottavissa ja tulostettavissa omaan käyttöön kaupungin internetkarttapalvelun nettisivulta >>>

Uutena tietona kaupungin karttapalveluun on lisäksi ladattu myös
*Luonnonsuojelualueet
*Natura 2000-alueet
*RKY-alueet (valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt)


Makeanvedenaltaasta sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmahankkeesta voi lukea lisätietoa  Uudenkaupungin veden internetsivulta >>>