Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuen haku avattu

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon sekä kalatalouden yrityksille myönnettävän väliaikaisen kriisituen haku on avautunut. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.
 
Maaseudun yritysten väliaikainen tuki
 
Tukea voi saada maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys, joka työllistää alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai tase on enintään 2 miljoonaa euroa. Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta. Muita toimialarajoituksia sille ei ole.
Maataloustuotteiden jalostus ja myyminen tarkoittaa maataloustuotteiden käsittelyä niin, että tuloksena saatava tuote on edelleen maataloustuote ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista sekä alkutuotteen tuottajan suorittamaa tuotteen myyntiä erillisessä, kyseiseen tarkoitukseen varatussa tilassa. Maataloustuotteita ovat esimerkiksi lihatuotteet, maitotuotteet sekä hedelmät, vihannekset ja kasvikset, sienet, marjat ja yrtit ja monet näistä valmistetut tuotteet.
Tukea voi saada 5 000–10 000 euroa. Tukea voi saada korkeintaan 80 prosenttia esitetyistä menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.
 
Alkutuotannon väliaikainen tuki
 
Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi
Tukea voi saada 5 000–10 000 euroa ja se voi olla korkeintaan 80 prosenttia esitetyistä menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euron edestä. Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Kalatalouden väliaikainen tuki
 
Tukea voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille kaupallisille kalastajille. Lisäksi tukea voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.
 
Tuen määrä voi olla korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta. Avustus voi olla suuruudeltaan 3 000 – 10 000 euroa. Tuen määrän harkinnassa otetaan huomioon yrityksen saamat muut avustukset koronavirusepidemian vaikutusten hallintaan.
 
Tuki maksetaan yhdessä erässä ennakkona. Tukea voidaan myöntää aikaisintaan 19.3.2020 alkaneelle, enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle.

Lisätietoa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki