Kustannustuen lakiesitys eduskuntaan tällä viikolla

Hallitus on sopinut uuden kustannustuen ehdoista. Tuen edellytyksenä on sekä toimialan että yrityksen pudonnut myynti.
 
Lakiesityksessä ehdotetaan muun muassa seuraavia asioita:
  • Yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, olisi lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut vähintään 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.
  • Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa kesäkuussa. Liikevaihdon lasku todettaisiin Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
  • Toimialan huhtikuun 2020 ja yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin huhti-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
  • Tukea saisi yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on vielä valmistelussa. Alle 2000 euron tukea ei maksettaisi.
  • Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennettäisiin kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otettaisiin huomioon 70 prosenttia.
  • Valtiokonttori voisi yrityksen osoittamista erityisen painavista, koronaviruspandemiaan liittyvistä syistä ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa edellä kuvatut toimialaa koskevat ehdot täyttyvät ja muutoin sulkisivat yrityksen tuen ulkopuolelle. Säännöksellä halutaan huomioida tilanteet, joissa lain pääsäännön mukaisesti tuen piiriin kuulumattomalle toimialalle jäävän yrityksen merkittävät taloudelliset ongelmat johtuisivat koronaviruspandemiasta. Tällaiseen yritykseen sovellettaisiin lakia muilta osin.
 
Lakiesitys julkistetaan torstaina, jolloin hallitus antaa sen eduskunnan käsittelyyn. Yritykset voivat hakea kustannustukea sähköisesti Valtiokonttorista sitten, kun laki on voimassa.