Suomi

Kulttuuripalveluihin haetaan lisäresursseja

Uudenkaupungin kulttuuripalvelut vahvistuvat kulttuurituottajalla ja vahtimestarilla.

Kulttuuripalvelut hakevat palvelukseensa kulttuurituottajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, sekä osa-aikaista vahtimestaria kulttuurikeskus Cruselliin. Kulttuurituottajan keskeisinä tehtävinä on mm.

- kehittää ja toteuttaa eri kohderyhmille suunnattuja kulttuuripalveluja, esim. kulttuurihyvinvointipalvelut erityisryhmille, kulttuurinen kotouttamistyö, yhteisötaidetyö
- osallistua kulttuuritapahtumien suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen
- vastata kaupungin kuvataidenäyttelytoiminnasta kulttuurikeskus Crusellissa
- yhteistyö mm. taide- ja kulttuurialan toimijoiden ja järjestöjen kanssa
- kulttuuripalvelujen markkinointi ja tiedotus sekä toimistotyöt.

Paikkaa voi hakea osoitteessa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kulttuurituottaja-270527/

Vahtimestarin työnkuvaan sisältyy mm. 
- Kulttuurikeskuksen pienet huolto- ja kunnossapitotehtävät
- Liljelund-hallin näyttelyiden ripustus- ja valvontatehtävät
- Tekninen avustaminen talossa järjestettävissä tilaisuuksissa
- Kulttuurikeskuksen asiakkaiden opastus ja neuvonta
- Siirrettävän esiintymislavan käyttöön liittyvät tehtävät
- Avustaminen kulttuuripalvelujen järjestämissä Crusellin ulkopuolella tapahtuvissa tilaisuuksissa

Paikkaa voi hakea osoitteessa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/vahtimestari-272497/