Suomi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustusten hakuaika on päättymässä!

Kaupunki jakaa lähes 50 000 euron kertaluontoisen avustuksen nuorten harrastetoimintaan. Hakemukset on toimitettava 29.9. mennessä.

Mihin avustusta voi hakea?

Harrastetoiminta voi olla miltä tahansa harrastealalta eli sen ei tarvitse liittyä esim. kulttuuriin tai liikuntaan. Harrastetoiminnan päämääränä tulee olla mielekkään toiminnan järjestäminen nuorille ja lapsille siten, että harrastuksen aloittamiskynnys asetetaan mahdollisimman matalaksi, ja että hakeutuminen harrastuksen pariin tehdään helpoksi.

Harrastetoiminnassa tulee pyrkiä yhteisöllisyyteen ja kanssaharrastajien huomioimiseen empatiakykyä kasvattavassa mielessä. Toiminnan tulee olla ohjattua mutta ei kilpailullista. Teemana tulisi olla iloinen yhdessä tekeminen

Kuka voi hakea?

Hakija voi olla yhteisö, yksityishenkilö tai yritys.

Kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustusten myöntämisessä eduksi katsotaan, mikäli harrastetoiminta kohdistuu ikäluokkaan 13-16 -vuotiaat, mutta myös muut ikäluokat huomioidaan.

Miten haen avustusta?

Kirjoita vapaamuotoinen kuvaus, josta selviää:
  • harrastetoiminnan säännöllisyys
  • toiminnan mahdolliset vetäjät/vetäjä
  • sekä talousarvio
Talousarviossa hyväksyttäviksi menoiksi luetaan esim. ohjaajien/vetäjien palkkiot, välineiden ostot/vuokrat, tilavuokrat, koulutuskulut ja muut oimintaan kiinteästi liittyvät kulut.

Hakemuksessa tulee ilmetä:
  • hakijan virallinen nimi
  • osoite
  • henkilö- tai y-tunnus
  • haettu avustusmäärä euroina
  • sekä pankkitili, johon mahdollinen avustus maksetaan
Lautakunta toivoo tiivistä hakemusta, josta esille tulee kaikki oleellinen.

Hakemukset toimitetaan 29.9. mennessä:
  • sähköpostitse siten, että niiden koko ei ylitä 10 megatavua Hakemus lähetetään joko sähköpostitse osoitteeseen: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi
  • TAI postitse osoitteella Uudenkaupungin kaupunki/Kulttuuritoimisto, PL 13, (Rauhankatu 10), 23501 Uusikaupunki. Hakuaika päättyy 29.9.2017. Paperihakemusten kokonaisliitemäärä ei saa ylittää kymmentä sivua.
Sähköpostitse hakemus on lähetettävä viimeistään 29.9.2017 päivän aikana ja paperihakemukset on jätettävä yllä mainittuun osoitteeseen 29.9. klo 16.00 mennessä tai lähetettävä postitse siten, että postileimana on 29.9.

Päätökset ja maksatus

Avustuksen myöntäminen edellyttää vastikkeellisuutta eli harrastetoimintaa tulee järjestää hakemuksessa toimitetun suunnitelman mukaisesti. Harrastetoiminnan tulee toteutua 15.8.2018 mennessä. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää harkintansa mukaan avustusten myöntämisestä. Kyseinen avustus on jaossa kertaluonteisesti.

Päätökset avustuksista lähetetään hakijoille 31.10.2017 mennessä ja maksatukset yhteisöille ja yrityksille alkavat marraskuun alussa.

Avustus maksetaan harrastetoiminnan järjestelyistä aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Yksityishenkilöille avustus maksetaan tositteita vastaan jälkikäteen. Yhteisöjen ja yritysten tulee tehdä selvitys toteutuneista kuluista vuoden 2018 loppuun mennessä. Selvitys on lähetettävä samoihin vaihtoehtoisiin osoitteisiin kuin hakemuskin on lähetetty. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalla on harkintansa mukaan oikeus vaatia tositteita selvitykseen liittyen. Jos avustusta ei ole käytetty hyväksyttävien kulujen kattamiseen, on lautakunnalla oikeus vaatia avustusrahojen palauttamista.

Uudenkaupungin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
Lisätiedot: kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi