Suomi

Koulut suljetaan valtioneuvoston päätöksellä 13.4.2020 asti

Lähikuva lasten koulutehtävistä.

Suomen valtioneuvosto on linjannut, että koulut suljetaan. Päiväkodit ja päiväkotien yhteydessä tapahtuva esiopetus jatkavat toimintaansa. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus (opetus tapahtuu koulussa) niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Myös erityisen tuen oppilaille järjestetään tarvittaessa lähiopetusta. Toimenpiteet ovat voimassa 18.3.2020 alkaen.

Kaikki oppilaat voivat tulla kouluun tiistaina 17.3.2020, mutta suositellaan, että oppilaat jäävät kotiin jo tiistaina, mikäli se on mahdollista. Muiden oppilaiden opetus jatkuu etäopetuksena.

Oppilaita ja heidän vanhempiaan on tiedotettu Wilmassa. Opetushallitus antaa tiistaina 17.3. infopaketin tarkemmista käytännön järjestelyistä. Tiedotamme niistä erikseen.

Lisätietoja valtioneuvoston antamista linajuksista