Koronatukia aiemmin hakeneiden tai saaneiden ravintoloiden haettava itse hyvitystä toiminnan rajoittamisesta

Ravintoloille tarkoitettu hyvitys toiminnan rajoittamisesta suoritetaan pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Niille yrityksille, joille on myönnetty / jotka ovat hakeneet muita koronaperustaisia tukia Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, hyvitys myönnetään kuitenkin erillisestä hakemuksesta.
 
KEHA-keskuksen verkkosivuille tulee palvelu, jossa yrittäjä voi tarkastaa, onko hänen yrityksensä mukana joukkomaksatuksessa vai ei. Palvelu perustuu Y-tunnuksen käyttöön.
 
Hakemuksen käsittelee ja hyvityksen myöntää KEHA-keskus, joka viestii erikseen päivästä, jolloin hakukanava on käytössä.
 
Yrittäjä ilmoittaa hakemuksessa:
  • Tavanomaiset yritystunnistetiedot.
  • Tiedot alv-myynnistä tammi-, helmi- ja huhtikuulta 2020.
  • Tiedot muista koronaperusteisista tukihakemuksista.
Hyvitystä on mahdollista saada rajoituksen voimassaolopäiviltä (4.4.–31.5.2020) ja se voi olla enimmillään olla 500 000 euroa ja enintään 15 prosenttia myynnin laskusta.
 
Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti, ja siinä hyödynnetään tietoa tammi-helmikuun yrityskohtaisesta myynnistä. Toinen erä hyvityksestä on tarkoitus maksaa kesäkuun loppupuolella. Se perustuu tietoihin huhtikuun myynnistä, jotka saadaan vasta kesäkuun puolenvälin arvonlisäveroilmoituksista.

Lisätietoja tuesta ja hyvityksestä ravintoloille Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.