Suomi

Koronarokotukset aloitettu Uudessakaupungissa U-soten henkilöstön rokotuksilla

Mies pitää rokotetta kädessään.
Uudessakaupungissa on aloitettu koronavirusta vastaan rokottaminen tammikuun ensimmäisellä viikolla. Rokotukset annetaan kansallisen rokotusstrategian mukaisessa järjestyksessä, eli ensin rokotetaan kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä vanhusten asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat.

Rokotteita jaetaan sitä mukaa, kun niitä toimitetaan. Viime viikolla Uudessakaupungissa annettiin 42 rokoteannosta ja tällä viikolla jaetaan 90 rokoteannosta. Kuluvan viikon loppuun mennessä on saatu rokotettua lähisairaalan ja kotisairaalan henkilökunta, Uudenkaupungin avosairaanhoidon henkilökunta sekä yhteispäivystyksessä päivystävän suun terveydenhuollon henkilökunta. Lisäksi aloitetaan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan työntekijöiden rokotukset.

U-soten henkilöstö on ottanut rokotteita hyvällä asenteella, eikä rokotteesta ole aiheutunut henkilöstölle mainittavia haittavaikutuksia.

Ensi viikolla U-sotelle toimitetaan jälleen 90 rokoteannosta ja toimitusmäärien odotetaan pysyvän vähintään samalla tasolla myös tulevina viikkoina. Seuraavaksi jatketaan terveydenhuollon henkilöstön rokottamista ja aloitetaan asteittain myös ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon asukkaiden rokotukset.

Laajemmista väestön rokotuksista tiedotetaan, kun rokotteiden saatavuus ja aikataulut varmistuvat. Suunnitelmia tulevien viikkojen ja kuukausien varalle tehdään jatkuvasti.
 
Rokotteita tarjotaan eri väestöryhmille valtioneuvoston 22.12.2020 antaman asetuksen mukaisessa järjestyksessä:
 
  1. COVID-19 -tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon henkilöstö ja asukkaat 
  2. 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt 
  3. Henkilöt, joilla on vakavalle COVID-19 -taudille altistavia sairauksia
  4. Muut kuin kohdissa 1-3 tarkoitetut henkilöt.