Suomi

Kontaktit minimiin, vastuu on nyt aikuisilla

Yhteistoiminta-alueen viidessä kunnassa on todettu pandemian aikana yhteensä 172 koronavirustartuntaa. Uudessakaupungissa tartuntoja on todettu 141, Vehmaalla 11, Taivassalossa 5 ja Pyhärannassa 12.  Tartunnan alkuperä saadaan yhteistoiminta-alueella pääosin jäljitettyä. Koronatapausten viimeisen kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden on Uudessakaupungissa 180,39.

Koronainfo

Epidemiatilanne yhteistoiminta-alueella on viime viikkoina heikentynyt. Uusia tartuntoja tulee päivittäin ja osa tartunnoista on tavallista virusta herkemmin tarttuvia muuntoviruksia. Kaksi viikkoa sitten tartuntojen määrä Uudessakaupungissa oli 105, viime viikolla 119 ja nyt määrä on jo 141. 

Kontaktien minimointi on epidemian torjunnassa ratkaisevassa asemassa. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen vetoaa kuntalaisiin: “Nyt jos koskaan tulee välttää kaikkia tarpeettomia kontakteja niin työ- kuin yksityiselämässä ja myös tarpeetonta matkustamista on vältettävä”. Rantanen muistuttaa, että tartunnat ovat nyt yleisimpiä nuorten aikuisten ja työikäisten keskuudessa. Meidän aikuisten tehtävä on toiminnallamme vaikuttaa kasvussa oleviin työpaikkatartuntoihin. Säännöllinen maskin käyttö on työpaikoilla ehdotonta, mikäli etätöihin ei ole mahdollista jäädä. 

Päätöksiä Lounais-Suomen aluehallintovirastolta koronavirustartuntojen vähentämiseksi 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksiä, jotka koskevat Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen kuntia ja lukuisia muita toimijoita. Päätökset perustuvat alueiden epidemiatilanteiden heikentymiseen ja ne koskevat lähikontaktien välttämistä asiakastiloissa, asiakastilojen sulkemista sekä yläluokkien etäopetusta. 

Toimijat velvoitetaan varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä. Päätös on voimassa 6.3.–5.4.2021. 

Aluehallintovirasto määrää myös julkisten ja yksityisten toimijoiden asiakastiloja suljettavaksi kahden viikon ajaksi. Päätös on voimassa 8.-21.3.2021 ja se koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käyttävät samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa.  

Peruskoulun yläluokat siirtyvät etäopetukseen ja oppilaitosten tilat määrätään suljettaviksi siten, ettei tiloja käytetä vuosiluokkien 7–9 opetuksen järjestämiseen. Määräys on voimassa 8.-28.3.2021.  


Lue lisää Lounais-Suomen aluehallintoviraston julkisia ja yksityisiä toimijoita velvoittavista päätöksistä aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Täsmennyksiä alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaan  

Alle 12-vuotiaiden (vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneiden) lasten harrastustoimintaa voidaan edelleen jatkaa, kunhan kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny, eikä peli- tai otteluharjoituksia järjestetä. Harrastustoimintaa voidaan toteuttaa enintään 10 hengen ryhmissä. Suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 2.2.2021 antamat turvaohjeet lasten harrastustoimintaan.