Kolmannen kustannustuen haku käynnistyy huhtikuun lopulla

Tuen perusperiaatteet säilyvät ennallaan ja myös kolmas hakukierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021. 

Kolmas kustannustuki kohdentuu maaliskuun sulkutoimia edeltävään kauteen.  Kustannustukilakiin tehdään mahdollisesti muutoksia sulkutoimenpiteiden piirissä oleville yrityksille suunnatusta kohtuullisesta korvauksesta.

Kuten aiemminkin, yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioitaisiin yrityksen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät. Valtiokonttori voisi edelleen myöntää tukea harkinnanvaraisesti myös niille yrityksille, jotka eivät kuulu tiettyyn toimialaan.

Tarkoitus on myös, että jatkossa työnantajan sivukulut, kuten sosiaaliturvamaksut ja työterveyskustannukset, hyväksyttäisiin tukikauden kustannuksiksi prosenttimääräisenä osuutena tukikauden palkkakuluista.

Lisätietoja https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#53e66c3d