Kiinteistöverotietojen tarkastuskäynnit jatkuvat

Uudessakaupungissa jatketaan kiinteistöverotietojen tarkastuskäyntejä.
Tarkoituksena on inventoida koko kunnan alueen rakennukset ja saada niiden tiedot korjattua ajan tasalle verottajan ja kaupungin rekistereihin.

Kaupunki on palkannut kesäksi 2022 kolme kesätyöntekijää, jotka aloittavat rakennusten tarkastusmittaukset kiinteistöillä toukokuun alkupuolella. Kesän kuluessa pyritään käymään läpi loput saarikiinteistöt Lokalahdella ja suurin osa kantatie 43:n pohjoispuolen kiinteistöistä.

Kiinteistön omistajille ilmoitetaan tarkastuksista edellisellä viikolla, mikäli sähköpostiosoite tai puhelinnumero on ilmoitettu aikaisemmin suoritetussa kyselyssä.
Kiinteistön omistajan ei tarvitse olla paikalla tarkastuskäynnin aikana.

Tarkastettavia kiinteistöjä on yhteensä noin 8500 kappaletta ja maastokäynnit on arvioitu saatavan tehdyksi seuraavan kahden kesän aikana.
Tarkastustyön etenemistä voi seurata Uudenkaupungin karttapalvelussa osoitteessa kartta.uki.fi
Tarkastetut kiinteistöt näkyvät kartalla tumman vihreinä.


Kiinteistöveroprojekti