Suomi

Kiinteistöveroprojektin maastokäynnit ovat alkaneet Vohdensaarella

Kiinteistöveroprojektin maastokäynnit aloitettiin 19.8.2019 Vohdensaaren alueella.
Maastokäynneillä mitataan muun muassa rakennusten ulkomitat, arvioidaan käyttötarkoitus ja korjataan mahdolliset rekisteripuutteet. Kiinteistönomistajaan pyritään olemaan tulevasta maastokäynnistä henkilökohtaisesti yhteydessä, ensisijaisesti sähköpostitse.
Koko Uudenkaupungin alueella toteutettava kiinteistöveroprojekti maastokäynteineen vie aikaa useita vuosia.

Kiinteistöveroprojekti ja nettikysely

Uudessakaupungissa aloitettiin kiinteistöveroprojekti vuoden 2019 keväästä alkaen, koska rakennusrekisterissä on havaittu olevan vanhentunutta ja puutteellista tietoa.
Rekisteritietojen korjaamisen lisäksi projektilla tähdätään myös asukkaiden tasapuoliseen kohteluun, kun kaikki maksavat heille lain mukaan kuuluvan kiinteistöveron oikean suuruisena. Näin myös mm. liikaa maksavien kiinteistötiedot saadaan korjattua ja heidän kiinteistöveronsa alenee.

Tiedot pyritään saamaan ajantasalle ja maastokäyntien lisäksi kiinteistöjen tietoja kerätään mm. nettikyselyn avulla, johon toivotaan mahdollisimman monen vastaavan.
Linkit kyselyyn, täyttöohjeisiin sekä ohjeistusvideolle, joka auttaa kyselyn täyttämisessä. Käyttäkää ohjeita ja videota apuna kyselyn täyttämisessä.
- Linkki kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/5973/
- Linkki ohjeisiin: https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/kiinteistoveroprojekti/nettikyselyn-ohje
- Nettikyselyn täyttämistä varten on tehty ohjeistusvideo, joka auttaa kyselyn nettiversion täyttämisessä, linkki videoon: https://youtu.be/POiKRF5_9sg

Yhteystiedot kiinteistöveroprojektiin:
Projektityöntekijä
puh. 040 620 6812  (klo 8-12  ja 13-16)
kiinteistotiedot@uusikaupunki.fi