Kiinteistöveroprojekti on alkanut, maastokäyntejä kiinteistöille tulossa

Uudessakaupungissa on alkanut kiinteistöveroprojekti, maastokäyntejä juuri sinun kiinteistöllesi tiedossa. Nettikyselyyn toivotaan vastauksia.

Uudenkaupungin alueella on alkanut tänä keväänä kiinteistöverotietojen tarkastusprojekti, jonka tarkoituksena on kerätä tietoja kaikista kunnan alueella sijaitsevista rakennuksista. Projektiin liittyy maastokartoituksia kiinteistöillä tulevien vuosien aikana.
 
Uudenkaupungin kiinteistöveroprojekti tähtää monen muun kaupungin tapaan rakennusrekisteritietojen päivitykseen. Saman laisia projekteja on käynnissä ympäri Suomea useissa kunnissa, muun muassa Porissa, Kouvolassa ja Mikkelissä. Verotulojen lisäksi projektilla saadaan lisättyä oikeudenmukaisuutta ja maanomistajien tasapuolista kohtelua. Ajatuksena on, että kaikki maksavat lain mukaisen, tasapuolisen summan kiinteistöveroa, eikä rekisteripuutteiden vuoksi ole ”voittajia tai häviäjiä”. Näin ollen myös liikaa veroja maksavien kiinteistötiedot saadaan korjattua.
Nettiin Uudenkaupungin sivuille Kiinteistöveroprojekti-välilehden alle on avattu kysely, johon mahdollisimman monien kiinteistönomistajien toivottaan vastaavan. Kyselyn täyttäminen netissä nopeuttaa selvästi maastokartoitusten tekoa sekä vähentää aikaa vievää paperin pyörittämistä. Niille, jotka eivät voi syystä tai toisesta vastata nettikyselyyn, lähetetään myöhemmin henkilökohtainen kirje ja ilmoituslomake, joka pyydetään palauttamaan maastokartoitusta varten. Helpommalla pääsee, kun täyttää kyselyn netissä.

Maastokartoituksia aletaan toteuttaa alueittain tulevan kesän aikana. Maastokartoituksesta ollaan yhteydessä kiinteistönomistajaan henkilökohtaisesti, ellei tämä ole lomakkeella erikseen ilmoittanut, ettei tarvitse ilmoitusta käynnistä erikseen. Kiinteistöveroprojekti vie aikaa useita vuosia, joten jokaista kiinteistöä ei ehditä ensimmäisenä vuonna käydä läpi. Kartoituksesta ollaan kuitenkin yhteydessä, kun se on juuri sinun kiinteistöllesi ajankohtaista.
 
Alta löydät linkin kyselyyn, täyttöohjeisiin sekä ohjeistusvideolle, joka auttaa kyselyn täyttämisessä. Käyttäkää ohjeita ja videota apuna kyselyn täyttämisessä.
Linkki kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/5973/
Linkki ohjeisiin: https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/kiinteistoveroprojekti/nettikyselyn-ohje
Nettikyselyn täyttämistä varten on tehty ohjeistusvideo, joka auttaa kyselyn nettiversion täyttämisessä, linkki videoon: https://youtu.be/POiKRF5_9sg

Yhteystiedot kiinteistöveroprojektiin:
Projektityöntekijä
puh. 040 620 6812  (klo 8-12  ja 13-16)
kiinteistotiedot@uusikaupunki.fi

Linkki Kiinteistöveroprojektin sivulle >