Kaupungin toimintapaketille jatkoaikaa 31.8. asti

Uudenkaupungin kaupungin järjestelyjä ja toimenpiteitä yritysten ja yhdistysten toimintaedellytysten helpottamiksi jatkettiin - toimintapaketetille jatkoaikaa 31.8.2021 asti. Paketti sisältää linjauksia muun muassa maksuaikatauluihin ja kaupungin perimiin tilavuokriin.

Toimintapaketin sisältö:
-saatavan eräpäivän siirtomahdollisuus on kolme kuukautta

-maksusopimusten maksimiaika on enintään 24 kuukautta

-kaupunki voi edelleen tarvittaessa, yrittäjän pyynnöstä, aikaistaa ostolaskun maksuajankohdan eräpäivää

-kaupungin kiinteistöissä vuokralaisena olevan erillisestä pyynnöstä vuokranmaksut voidaan siirtää kolmella kuukaudella ja siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen enintään 24 kuukauden maksuajalla

-yritysten kaupungille tulevien maanvuokrien eräpäivää voidaan erillisestä perustellusta pyynnöstä siirtää kolmella kuukaudella.
Siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen takaisinmaksusopimuksineen enintään 24 kuukauden maksuajalla.

-kaupungin suljettavaksi määräämissä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vuokralaisina olevien yrittäjien vuokrasopimusten
vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat suljettavaksi

-mikäli avustuksen saajan vuosikokous on poikkeusolojen vuoksi peruuntunut tai siirretty, voidaan selvityksenä pitää myös
vuosikokouksen hyväksymätöntä tilinpäätöstä sekä toimintakertomusta avustusvuotta koskevina toimintasuunnitelmaja
talousarvioluonnoksina. Vuosi- tai kevätkokouksen hyväksymät asiakirjat tulee toimittaa välittömästi kokouksen jälkeen

-kaupungin toiminta-, tapahtuma- ja muiden avustusten saajilta edellytetään viranomaisten päätösten ja suositusten noudattamista. Avustukset voidaan periä takaisin, mikäli näin ei toimita. Linjauksia päivitetään tarvittaessa kansallisten linjausten ja muiden olosuhteiden muutosten johdosta.