Suomi

Kaupungilta taloudellista selviytymistä tukevia joustoja yrityksille ja kolmannelle sektorille

Uudenkapungin keskustanäkymä kuvattuna Sorvakon sillalta.
Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut merkittävästi monien yritysten ja yhdistysten toimintaan. Pienillä yrityksillä tilanne voi aiheuttaa akuutin kassakriisin ja uhka merkittävästi lisääntyvistä konkursseista on todellinen. Uudenkaupungin kaupunki haluaa tukea elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä tarjoamalla lukusia taloudellista selviytymistä tukevia joustoja. Kaupungin toimenpidepaketti sisältää linjaukset maksuaikakäytäntöihin, sopimusmuutoksiin ja avustuksiin, kaupungin perimiin tilavuokriin sekä asiakasmaksuihin.
 

Muutokset maksuihin, laskuihin ja vuokriin poikkeustilanteessa:

 • Saamisten maksuehtoa pidennetään 30 vuorokauteen.
 • Eräpäivän siirtomahdollisuus pidennetään saatavissa kuukaudesta kolmeen kuukauteen.
 • Maksusopimusten maksimiaika pidennetään enintään 24 kuukauteen.
 • Kaupunki voi tarvittaessa, yrittäjän pyynnöstä, aikaistaa ostolaskun maksuajankohdan eräpäivää.
 • Kaupungin kiinteistöissä vuokralaisena olevan erillisestä pyynnöstä vuokranmaksut voidaan siirtää kolmella kuukaudella ja siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen enintään 24 kuukauden maksuajalla.
 • Yritysten kaupungille tulevien maanvuokrien eräpäivää voidaan erillisestä perustellusta pyynnöstä siirtää kolmella kuukaudella. Siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen enintään 24 kuukauden maksuajalla.
 • Kaupungin suljettavaksi määräämissä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vapaa-aikatoimialan vuokralaisina olevien yrittäjien vuokrasopimusten vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat suljettavaksi.
 

Avustuksiin liittyvät joustot ja ohjeet:

 • Vuodelle 2020 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin poikkeusolojen aikana eikä niiden päätyttyä.
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta ja käyttöajan pidentämisestä enintään vuodella päättää palvelukeskuksen johtaja kirjallisen hakemuksen perusteella.
 • Mikäli avustuksen saajan vuosikokous on poikkeusolojen vuoksi peruuntunut tai siirretty, voidaan selvityksenä pitää myös vuosikokouksen hyväksymätöntä tilinpäätöstä sekä toimintakertomusta avustusvuotta koskevina toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnoksina. Vuosi- tai kevätkokouksen hyväksymät asiakirjat tulee toimittaa välittömästi kokouksen jälkeen.
 • Poikkeusolojen vuoksi, järjestettäessä muita kuin digitaalisia tapahtumia ja toimintoja, joihin on myönnetty kaupungin avustus, tulee noudattaa annettuja yleisiä viranomaisohjeita ja pidättäytyä yleisötapahtumien järjestämisestä ainakin 31.5.2020 asti.
 • Kohdennettuja erityisavustuksia, lukuun ottamatta digitaalisia tapahtumia ja toimintoja sekä olosuhde-, kunnostus- ja peruskorjausavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä poikkeusolojen aikana.
 • Avustuksen saajilta edellytetään poikkeusolojen suositusten noudattamista mm. harjoitusten ym. tapaamisten järjestämisessä. Toiminta-avustukset voidaan periä takaisin, mikäli näin ei toimita.

Kaikki edellä mainitut joustot tulevat voimaan takautuvasti 1.4.2020 alkaen.

Muita yrityksille kohdistettuja tukitoimia on koottu sivustolle: uusikaupunki.fi/koronatietoa-yrityksille
 
Lisätietoja:
Jarkko Heinonen
elinkeinojohtaja
puh. 050 601 55