Suomi

Kaupungilta lähes 50 000 euron arvoinen kädenojennus harrastustoimintaan

Avustus kohdentuu pääosin yläasteikäisten matalan kynnyksen ja harrastemaisen toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on saavuttaa toimilla niitä lapsia ja nuoria, jotka ovat aiemmin jääneet ohjatun toiminnan ulkopuolelle.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta -avustusten lisätuki erityisesti nuorten harrastetoimintaan on haettavissa juuri nyt!

Opetus- ja kulttuuriministeriön tänä vuonna teettämän tutkimuksen mukaan teineistä jopa kolmannes kokee, ettei heillä ole mieluisaa harrastusta. Tutkimuksessa selvisi, että harrastustoimintaa tulisi lisätä ja monipuolistaa. Ja lasten ja nuorten kanssa tulisi yhdessä suunnitella, millaisia harrastusryhmiä tarvitaan.

Tähän ongelmaan tarttui keväällä myös Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto myöntäen kertaluontoisen määrärahan kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta -avustuksiin. Summa on merkittävä 48 500 euroa. Toiminnan tulee keskittyä yhteisölliseen  ja mieluisaan tekemiseen ja se voi olla miltä tahansa harrastealalta. Etusijalla on hakemukset, jotka kohdistuvat 13-16 -vuotiaille järjestettävään vapaa-ajan toimintaan.

Yläkouluikäiset ovat monesti tienhaarassa harrasteiden kanssa. Tuttu joukkue saattaa hajota tai toiminta mennä yhä kilpailukeskeisempään suuntaan. Myös kaveriporukat ja kiinnostuksen kohteet voivat vaihtua yläkouluun mentäessä. 

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on kuluvan vuoden aikana myös tarkistamassa jakamiensa avustusten jaon perusteita siten, että jatkossa tukea suunnataan mahdollisuuksien mukaan enenevässä määrin juuri toimintaan, jossa ei ole kilpailullisia tavoitteita, sekä yläkouluikäisten harrastustoimintaan. 
 
Kertaluonteisten avustusten hakuaika jatkuu aina 29.9.2017 saakka. Avustusta voivat hakea niin yhteisöt, seurat ja yritykset kuin yksityishenkilötkin. Tärkeää on, että vapaamuotoisessa hakemuksessa käy ilmi toiminnan säännöllisyys, vetäjät ja talousarvio. Harrastetoiminnan tulee toteutua 15.8.2018 mennessä. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää avustusten myöntämisestä hakuajan päätyttyä. 

Avustusten hakukriteerit ja - ohjeet tästä. Kertaluonteisen avustuksen hakuperusteet löytyvät sivupalkista.

Kuvan copyright: Siiri Kaskinen