Suomi

Kaupallisen kalastuksen luvat haettavissa

Hakemukset 20.4.2020 mennessä

Kaupallisen kalastuksen lupien haku 7.4. - 20.4.2020

Uudenkaupungin kaupungin vesialueelle myönnetään määräaikaisia lupia kaupalliseen kalastukseen. Luvan saannin edellytyksenä on, että hakija on kirjoilla Uudessakaupungissa ja kuuluu ELY-keskuksen ylläpitämässä kaupallisten kalastajien rekisterissä I-luokaan. Ammattikalastajan tulee esittää kartalla rysien sijainnit. Ammattikalastajat voivat hakea luvat kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoa kalastuksen verkkosivuiltamme ja sieltä kodasta Kaupallisen kalastuksen luvat: https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/luonto/kalastus/kalastussaannot-luvat-ja-kartta

 

Hakemukset tulee jättää Passariin 20.4.2020 klo 15 mennessä. Osoite Rauhankatu 10 tai sähköisesti karttapalvelu@uusikaupunki.fi