Suomi

Katujen päällystystyöt ovat alkamassa

Uudenkaupungin  kaupunki päällystää vuosittain katuja Teknisen lautakunnan hyväksymän päällysteohjelman mukaisesti. Tämän kesän päällystystyöt ovat alkamassa eri puolilla kaupunkia ja vanhan asfaltin poisjyrsintä on jo aloitettu mm. Alisellakadulla, jossa uutta asfalttia tullaan laittamaan välille Koulukatu-Rauhankatu. Näiden lisäksi uutta päällystettä on tulossa mm. Hirvitielle, Honkatielle, Pohjoistullikadulle, Rantakadulle, Vakka-Suomenkadulle ja Viikaistenkadulle.
Päällystystöistä aiheutuu valitettavasti haittaa liikenteelle, mutta sitä ei voida välttää.
Tekninen lautakunta hyväksyi tämän vuoden katujen päällysteohjelman kokouksessaan 26.3.2019  ja rahaa on käytettävissä 200 000 euroa. Tällä summalla saadaan kunnostettua katuja noin kolme kilometriä.


Kohteet löytyvät myös Uudenkaupungin internetkarttapalvelusta >