Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Kalannin yleiskaavaluonnos nähtävillä

Kalannin seudun osayleiskaavaluonnos on nähtävillä tammikuun ajan

Koko Kalannin seudulle laadittavana olevan osayleiskaavan luonnos on valmistunut. Kaavanlaatijana on toiminut Sweco Ympäristö Oy.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.11.2018 asettaa Kalannin seudun osayleiskaavaluonnoksen nähtäville. Mahdolliset huomautukset luonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina nähtävillä olon aikana 1.1.–31.1.2019.

Kaavassa osoitetaan Kalannin alueen elinvoimaiset kyläalueet sekä Kalannin kirkonkylän ja Lahden kylän tiiviimpään rakentamiseen osoitettavat alueet. Rantarakentaminen osoitetaan tarkemmilla kaavakartoilla.
Alustava versio kaavaluonnoksesta oli nähtävillä ennen kesää 2017, jolloin mielipiteitä kerättiin muun muassa nettikyselyn kautta ja yleisötilaisuuksissa. Nyt nähtäville asetetussa kaavaluonnoksessa on huomioitu myös tuolloin esitetty palaute.

Nähtävillä ovat koko kaava-aluetta koskeva osayleiskaavakartta selostuksineen (mk 1 : 25 000) sekä ranta-alueita koskevat tarkemmat kaavakartat (mk 1 : 10 000). Selostuksen liitteinä on selvityksiä muun muassa maisemasta, muinaismuistoista, luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä.

Aineistoon voi tutustua kaupunkisuunnittelun nettisivuilla ja luonnoskartat ovat myös kaupungin internetkarttapalvelussa. Tutustu kaavaluonnokseen sivulla Kalannin osayleiskaava >>>

(Kaava-aineistoon voi tutustua myös Mörnen virastotalolla, Passarissa ja Kalannin kirjastossa)


 
Yleiskaava laaditaan koko entisen Kalannin kunnan alueelle mittakaavassa 1:25 000
Ranta-alueiden kaavoitus on tehty tarkemmassa mittakaavassa 1:10 000