Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja nähtävillä 18.1.-19.2.2018

Seuraavat kaavat ovat  nähtävillä  asianosaisten kuulemista  varten:

Asemakaavat:

- III kaupunginosan korttelin 14 tontin 1 asemakaavan muutos ilmoitetaan vireille tulleeksi sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma  ja kaavaluonnos ovat nähtävillä.
Kaava koskee em. tonttia Myllymäen reunalla.

- Sybimarin korttelin asemakaavan muutos on nähtävillä
Kaava koskee korttelia 14 Sannon kaupunginosassa. 

Ranta-asemakaavat:

- Savikkaan ranta-asemakaavan muutos ilmoitetaan  vireille tulleeksi  sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma  ja kaavaluonnos ovat nähtävillä.
Kaava koskee: Lepäisten kylän (431) osaa tilasta Eerikintahdon 3:123.

- Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavan muutosluonnos
Kaava koskee:  Kukaisten kylän (483)  tiloja Leppäranta 1:50, Koivuniemi 1:51 ja Anninkari 1:204.

 
Kaava-asiakirjat  pidetään nähtävillä  18.1. - 19.2.2018 välisen ajan  ja niihin voi tutustua lähemmin kaupunkisuunnittelun nettisivuilla >>>