Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus nähtävillä

Uusi kaavoituskatsaus vuodelle 2022 on valmistunut. Mielipiteet kaavoituskatsauksesta pyydetään toimittamaan 29.11.2021 mennessä.

Kaupunkisuunnittelussa on laadittu uusi kaavoituskatsaus vuodelle 2022.
Siinä selostetaan lyhyesti meneillään olevista kaavahankkeista. Yleiskaavoja on vireillä neljä, asemakaavoja- ja asemakaavamuutoksia 19 sekä ranta-asemakaavoja tai muutoksia yhteensä seitsemän. 

Kaavoituskatsaus pidetään virallisesti nähtävillä 28.10. – 29.11.2021 välisen ajan.


Tutustu kaavoituskatsaukseen kaupunkisuunnittelun verkkosivuilla >
Palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, on mahdollista tutustua myös kaavoituskatsaukseen sähköisesti.

Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§) ja se  laaditaan kerran vuodessa. Kaavoituskatsauksessa mainittujen kaavahankkeiden lisäksi Uudessakaupungissa käynnistetään tarpeen tullen myös muita kaavoitushankkeita.
Kuulutus kaavoituskatsauksen nähtäville asettamisesta on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >