Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus 2021 on valmistunut

Kuvassa vanhaa ja uutta rakentamista Myllymäen rinteessä.
Uudenkaupungin kaupunki on laatinut vuodelle 2021 kaavoituskatsauksen. Siinä selostetaan lyhyesti maakuntakaavoituksen tilanteesta sekä kunnan vireillä olevista yleis- ja asemakaavoista.
Yleiskaavoja on vireillä kolme ja asemakaavoja sekä ranta-asemakaavoja yhteensä runsaat kaksikymmentä. Lisäklsi Uusikaupunki kuuluu myös vireillä olevan Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan alueeseen.


Kaavoituskatsaus pidetään virallisesti nähtävillä 12.11. – 14.12.2020 välisen ajan. 
Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 14.12.2020 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo,  PL 20, 23501 Uusikaupunki tai sähköpostitse kirjaamo(at)uusikaupunki.fi.

Tutustu kaavoituskatsaukseen kaupunkisuunnittelun nettisivuilla >


Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§) ja se  laaditaan kerran vuodessa. Kaavoituskatsauksessa mainittujen kaavahankkeiden lisäksi Uudessakaupungissa käynnistetään tarpeen tullen myös muita kaavoitushankkeita.
Kuulutus kaavoituskatsauksen nähtäville asettamisesta on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >

Palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, on mahdollista tutustua myös kaavoituskatsaukseen sähköisesti.