Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus 2020 on nähtävillä

Uusi kaavoituskatsaus on valmistunut

Uudenkaupungin kaupunki on laatinut vuodelle 2020 kaavoituskatsauksen. Siinä selostetaan lyhyesti maakuntakaavoituksen tilanteesta sekä kunnan vireillä olevista yleis- ja asemakaavoista. Kaavoituskatsauksen mukaan yleiskaavoja on vireillä kolme ja asemakaavoja sekä ranta-asemakaavoja yhteensä parisenkymmentä. Lisäksi Uusikaupunki kuuluu vireillä olevan Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan alueeseen.
Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§). Se laaditaan kerran vuodessa ja siinä esitellään ajankohtaiset kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksessa mainittujen kaavahankkeiden lisäksi Uudessakaupungissa käynnistetään tarpeen tullen myös muita kaavoitushankkeita.

Kaupunginhallitus asettaa kaupunkisuunnittelun laatiman kaavoituskatsauksen virallisesti nähtäville 10.10. – 11.11.2019 väliseksi ajaksi ja mahdolliset mielipiteet siitä pyydetään toimittamaan 11.11.2019 mennessä osoitteella Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki.

Kaavoituskatsauksen kohteet on listattu kaupungin nettisivulla Kaavoituskatsaus ja lisäksi ne on esitetty myös internetkarttapalvelussa alueellisina tai pistemäisinä karttakohteina. Kaavoituskatsaukseen voit tutustua nettisivuillamme täältä >

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >
Kaavoituskatsaukseen on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, sekä Mörnen virastotalolla (Kaupunkisuunnitelu, 3. kerros), Välskärintie 2C.