Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus 2019 on valmistunut ja pidetään nähtävillä 8.11. – 10.12.2018.

Uudenkaupungin kaupunki on laatinut kaavoituskatsauksen, jossa esitellään vireillä olevat ja vireille tulevat kaavat.

Kaupunkisuunnittelussa on valmistunut kaavoituskatsaus vuodelle 2019. Siinä selostetaan lyhyesti maakuntakaavoituksen tilanteesta sekä  vireillä olevista
yleis- ja asemakaavoista. Asemakaavoja on vireillä parisenkymmentä ja ranta-asemakaavoja kymmenkunta.
Kaavoituskatsaus on luettavissa kaupunkisuunnittelun internetsivuilla ja sen asemakaavakohteet esitellään myös kaupungin internetkarttapalvelussa.

Virallinen nähtävillä oloaika on 8.11. – 10.12.2018 jonka aikana pyydetään esittämään mielipiteet.
Kaavoituskatsaukseen voit tutustua täällä >>>Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§) ja se laaditaan kerran vuodessa ja sen yhteydessä ilmoitetaan myös kaavojen vireilletulosta.
Kaavoituskatsauksen lisäksi Uudessakaupungissa julkaistaan tarpeen tullen kaavoista erillisiä vireilletulokuulutuksia.

Virallinen kuulutus kaavoituskatsauksen nähtävillä olosta on sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>