Suomi

Kaavoituskatsaus 2018 valmistunut

Vuoden 2018 kaavoituskatsaus on valmistunut ja se pidetään virallisesti nähtävillä 5.4-7.5.2018 välisen ajan.
Nähtäville asetetaan myös vireille tulevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmia siltä osin, kun ne ovat valmiita esiteltäviksi.

Kaavoituskatsauksessa annetaan tietoa kaupunkilaisille, elinkeinoelämän toimijoille ja muillle osallisille kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista selostamalla lyhyesti kaavojen tavoitteet ja niiden käsittelyvaiheet.


Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kaupungin nettisivuilla ja internetkarttapalvelussa
sekä kaupungin viratotalolla ja Passarissa.

Tutustu kaavoituskatsaukseen täällä >>>


Kaupunkisuunnittelu