Kaupunkisuunnittelu

Itämeren tila paremmaksi satelliittidatan avulla, WeSeaChallenge -ideakilpailu käynnistyy

Kaikille avoimen WeSeaChallenge -ideakilpailun avulla haetaan innovatiivisia ratkaisuja. Uudenkaupungin kaupungin kilpailuun esittämä haaste liittyy Matalanpuhdin ja Kasarminlahden alueeseen.

Kaikille avoimen WeSeaChallenge -ideakilpailun avulla haetaan innovatiivisia ratkaisuja, joissa satelliittidataa hyödyntäen kyettäisiin parantamaan tietoisuutta merialueen tilasta ja tukemaan toimia sen parantamiseksi.
Kaikissa Itämeren valtioissa työskennellään Itämeren ympäristön parantamisen eteen ja moni asia onkin muuttunut parempaan suuntaan.
Tehokkaiden toimenpiteiden taustalla on aina tieto ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Turku Science Park Oy on käynnistänyt yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Turun yliopiston kanssa WeSeaChallenge-kilpailun, johon odotetaan ideoita, joilla tämä tieto kulkisi tehokkaammin ympäristötekojen tueksi. Ideoissa halutaan hyödynnettävän yhtenä tietolähteenä satelliittidataa.

WeSeaChallengessa haetaan ratkaisuja kestävään kalankasvatukseen, kestävään kaupunkisuunnitteluun ja suojelutoimenpiteiden parempaan koordinointiin.
Kilpailussa Turku Science Park Oy:n kumppaneita ovat Nordic Trout Ab, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Uudenkaupungin kaupunki, Itämerihaaste ja Sofokus Oy.

Uudenkaupungin kaupungin kilpailuun esittämä haaste liittyy Matalanpuhdin ja Kasarminlahden alueeseen. Matalanpuhti on tyypillinen merenlahti, johon laskee Kasarminlahden kautta sisämaan laajan alueen valumavedet. Ajan saatossa kaupungin keskustasta kiven heiton päässä olevan puhdin rannalle on muodostunut asutusta. Vesialueen tilaan liittyvä keskustelu on ollut ajoittain vilkasta alueen asukkaiden ja kaupungin välillä.

Kilpailu alkaa 1.10.2019 Kick-off -tapahtumalla ja päättyy 4.12. tilaisuuteen, jossa kilpailijat esittelevät tuloksensa. Osallistujilla on siis kaksi kuukautta aikaa hioa ideaansa. Samalla järjestäjät ja haastekumppanit tarjoavat tukea idean kehittämiseen.
Parhaille ideoille jaetaan yhteensä 8 500 euroa palkintorahana. Lisäksi parhaita ideoita voidaan jalostaa kilpailun jälkeen tuotteeksi yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa.

Kilpailuun ilmoittautuminen on auki 6.10. asti osoitteessa www.balticsatapps.eu/weseachallenge.
WeSeaChallenge-omat nettisivut
https://turkubusinessregion.com/2019/09/09/itameren-tilaa-halutaan-parantaa-satelliittidatan-avulla/

WeSeaChallenge-kilpailu järjestetään osana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa BalticSatApps-projektia. Turku Science Park Oy vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä ja tuo myös panoksensa Itämerihaasteeseen.

Lisätietoja:
Asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen, timo.huttunen@turkubusinessregion.com, puh. 040 719 2335 
Uudenkaupungin hankkeesta Leena Arvela-Hellèn, leena.arvela-hellen@uusikaupunki.fi, puh. 0500743087
 
Kasarminlahdelta Matalanpuhtiin kuvattuna syksyllä 2018.
Parhaille ideoille jaetaan yhteensä 8 500 euroa palkintorahana.