Suomi

Ilotulitteita ei saa ampua Myllymäellä eikä Uudenkaupungin keskusta-alueella

Ilotulituskieltoalue Uudenkaupungin keskustassa on laajennettu koskemaan myös Myllymäkeä.
Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kieltänyt vuodesta 2006 lähtien ilotulitteiden ampumisen Uudenkaupungin keskustan alueella, mutta  Myllymäen puistoalue on tuolloin jätetty rajoitusalueen ulkopuolelle.
Nyt kun Myllymäen vanhat, pääasiassa 1800-luvulla rakennetut tuulimyllyt korjattiin ja entisöitiin perusteellisesti lahjoitusvaroin
kuluneen vuoden aikana, on katsottu aiheelliseksi laajentaa ilotulituskieltoaluetta koskemaan myös Myllymäkeä ja siten näin myös turvata rakennushistoriallisesti arvokkaiden myllyjen säilyminen.

Ilotulitteita saa ampua uudenvuodenaaton klo 18 ja uudenvuodenpäivän aamun klo 2 välisenä aikana

ilman erillistä ilmoitusvelvollisuutta pelastuslaitokselle. 
Pelastuslaitos kieltää ilotulitteiden ampumisen Uudenkaupungin keskustassa karttaan merkityllä alueella. 
(Kieltoalueet ovat myös mm. Turun ja Naantalin keskusta-alueilla sekä Naantalin Kylpylän alueella. Kaikkien kieltoalueiden kartat ovat pelastuslaitoksen sivuilla)

 

Ilotulitteiden käyttöön sisältyy seuraavat ehdot ja rajoitukset, joita on ehdottomasti noudatettava:

(kopioitu pelastuslaitoksen internetsivulta)

 1. Ilotulitteiden käyttäjän on käytettävä suojalaseja.
 2. Hätäraketteja saa käyttää vain todellisessa hätätilanteessa.
 3. Ilotulitteiden käyttäjä on vastuussa niiden oikeasta käytöstä samoin kuin käytössä sattuneista vahingoista. Ilotulituksesta muodostuvat roskat on siivottava käyttöpaikalta.
 4. Ilotulitteiden käytössä on noudatettava tuotteen pakkauksessa esitettyjä käyttöohjeita.
 5. Ilotulitteina saa käyttää vain yleiseen kauppaa ja yleiseen käyttöön hyväksyttyjä tuotteita.
 6. Ilotulitteet on ammuttava vähintään 15 metrin etäisyydeltä rakennuksista.
 7. Ilotulitteita ei saa suunnata tai heittää ihmistä tai rakennusta kohti, eikä niitä saa käyttää yleisön joukossa.
 8. Ilotulitteita ei saa ampua rakennuksen katoilta, parvekkeilta tai terasseilta.
 9. Ilotulitteita ei saa luovuttaa alaikäisille tai päihtyneille henkilöille.
 10. Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen tai kovan tuulen aikana ilotulitteiden käyttö on kielletty. Ilotulitusta harkitsevan on selvitettävä voimassa olevat varoitukset (esimerkiksi osoitteesta www.ilmatieteenlaitos.fi)
   
Lisätietoa ilotulitusvälineisiin liittyvästä turvallisuudesta on luettavissa TUKES:in sivuilta >