Uudenkaupungin Vesi

Huomioi sähkökatkot myös kotisi vesihuollossa

Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Kuvia erilaisista vesikanistereista

Lyhyt sähkökatko (noin 2 tuntia) toimi näin:

  • Vältä veden käyttöä kuten suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astianpesua. Myös vessan vetämistä on syytä välttää.
  • Alä laske vettä viemäriin. Käytä esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut ottamaan hanasta vettä.
 
Vettä tulee hanasta
Vesihuoltolaitos on varautunut sähkökatkoihin ja usein hanavettä tulee normaalisti lyhyen (n. 2 h) sähkökatkon aikana. Joillakin alueilla veden paine verkostossa laskee tai veden tulo voi jopa loppua kokonaan.  Sähkökatkon aikana on tärkeää välttää veden käyttöä, jotta viemärit eivät pääse tulvimaan.
Mikäli hanastasi ei tule vettä, niin Uudenkaupungin Vedellä on vedenjakelupiste Nervanderin vesilaitoksen seinässä (Nervanderinkatu 9, Uusikaupunki). Vesilaitoksen portit ovat auki klo 6.00‑22.00
 
Viemäröinti toimii osittain
Viemärin käyttöä tulee välttää lyhyen sähkökatkon aikana.
Jätevesi valuu viemäriin jonkin aikaa, mutta ei siirrykään enää eteenpäin, kun sähkökäyttöiset jätevesipumppaamot eivät ole toiminnassa. Varavoimalähteitä ei ole käytössä jokaisella pumppaamolla.
 
Älä valuta vettä sähkökatkon aikana - katso video!
https://www.youtube.com/watch?v=tT9xmWqhcg8  

Ennen sähkökatkoa

  •  Pidä osana kotivaraa juomavettä sekä puhtaita kanistereita ja ämpäreitä veden säilytykseen
Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Hanki kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.
 
  • Tarkista vesilaitteistot
Ennen sähkökatkoa tarkista kiinteistökohtaisten tulvimisen estolaitteiden toimivuus, kuten kiinteistön oma jätevesipumppaamo. Jäätymisen varalta suojaa vesimittari ja -johdot pakkaselta ja tarkista, että mittaritilan mahdolliset pakkasvahdit / lämmittimet toimivat ja käynnistyvät myös sähkökatkon jälkeen. 

Sähkökatkon jälkeen

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin.
Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista. Varovainen juoksutus selkeyttää veden nopeasti.
https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/uudenkaupungin-vesi/hyva-tietaa/vesikatkon-jalkeen 

Seuraa tiedotuskanavia mahdollisissa vesihuollon häiriötilanteissa

Mikäli sähkökatko aiheuttaa häiriöitä vedenjakeluun tai muuten vesihuoltoon, niistä tiedotetaan Uudenkaupungin Veden verkkosivuilla ja Facebookissa (@VesihuoltoUki), joita kannattaa seurata.
 
Uudenkaupungin Vedellä on käytössä myös häiriötekstiviestipalvelu. Rekisteröidy palveluun, jos puhelinliittymäsi on rekisteröity muuhun osoitteeseen kuin asuinpaikkaasi (esim. työpuhelin), numerosi on salainen tai sinulla on prepaid-liittymä tai olet kieltänyt operaattoriasi luovuttamasta osoitettasi numerotiedustelupalveluiden käyttöön. Katso lisätietoja osoitteesta
https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/uudenkaupungin-vesi/vesihuollon-hairiotilanteet 

Älä säästä energiaa lämpimän käyttöveden järjestelmässä

Lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötilaa ei energiansäästöstä huolimatta saa laskea niin alhaiseksi, että olosuhteet ovat suotuisat legionellabakteerien kasvulle. Bakteerien kasvua vesijärjestelmissä voi torjua huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on säännöllisesti vähintään 55 astetta koko vesijärjestelmässä.

Lisätietoa legionellan torjumisesta THL.n sivuilta https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellan-kasvun-ja-haittojen-torjuminen


Varautuminen sähkökatkoihin