Heikkalanpään ranta-asemakaava nähtävillä

Kartalla on esitetty kaava-alueen sijainti yleispiirteisesti.

Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutos 2 

Ilmoitetaan kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidetään nähtävillä 28.10. - 29.11.2021 välisen ajan.

Kaavoitettava alue sijaitsee Lokalahdella Pitkäluodontien varrella Vohlon saaressa.
Kaavan asiakirjoihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun sivulla  Kaavoja nähtävillä >>>
Palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, on myös mahdollisuus tutustua kaavan sähköisiin asiakirjoihin.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>

Kaavojen eteneminen: