Suomi

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennusosan koetoiminta alkaa 2.5.2019 klo 7.00

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon käsittelyprosessi muuttuu merkittävästi, kun prosessiin lisätään aktiivilietekäsittely. Kaksivaiheinen biologinen käsittely, jossa ensimmäinen vaihe on aktiivilietekäsittely ja toisena vaiheena nitrifikaatio-denitrifikaatioprosessi biologisella suodatuksella on ainutlaatuinen prosessikokonaisuus Suomessa. Kokeiltavat ratkaisut ovat nykyisestä parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta kehitettyjä ja pidemmälle vietyjä ratkaisuja.

Koetoiminnan tarkoituksena on selvittää seuraavia asioita:
•    puhdistamon toiminnan vaiheiden ja tehojen selvittäminen ja yhteensopivuus
•    puhdistamon optimoitu maksimaalinen käsittelytehokkuus
•    aktiivilieteprosessin käynnistyksen vaatima aika kylmillä vesillä
•    aktiivilieteprosessin vaikutus biologisen suodatuksen typenpoiston käynnistymiseen
•    aktiivilieteprosessin vaikutus biologisen suodatuksen käsittelytehokkuuteen
•    vaihtelevan teollisuuskuormituksen vaikutus laitoksen käsittelytehokkuuteen
•    biologisen suodatuksen käsittelykapasiteetti
•    aktiivilieteprosessin ja kattamattoman sakeuttamon hajut puhdistamotontin lähialueella

Koetoimintaa koskevan aluehallintoviraston lupapäätöksen kokonaisuudessaan voi lukea osoitteessa: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1607785

Koetoimintaan liittyen voi tarvittaessa ottaa yhteyttä joko
liikelaitosjohtaja Kim Westerholmiin p. 0440 515317 tai
vastaavaan puhdistamonhoitajaan Matti Piiroiseen puh. 050 5266613