Hallitus toteuttaa työmarkkinajärjestöjen ehdottamia joustoja

Hallitus toteuttaa yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksun tilapäisen 2,6 prosenttiyksikön alennuksen viimeistään 1.6.2020 ja se on voimassa 31.12.2020 saakka. Maksuja korotetaan tilapäisesti vuosina 2022–2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus kompensoidaan kokonaan.
 
Lisäksi TyEL-maksua lykätään kolmella kuukaudella. Vastaavat muutokset koskevat myös YEL-, MyEL- ja MEL-maksuja.
 
Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.
 
Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään. Joustojen toteuttamiseen tarvittava lainsäädäntö on valmisteilla.

Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.