Finnveran takausosuus nousemassa enimmillään 90 prosenttiin

Finnvera on tähän mennessä myöntänyt pk-yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen enimmillään 80 prosentin takauksia pankkilainoille. Nyt Finnvera valmistelee 90 prosentin takausten käyttöä niissä pk-yritysten tilanteissa, joissa yrityksen rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää. Uuden takausosuuden ja hintakaton valmistelua tehdään siten, että tarkemmat tiedot ja käyttöönottoaikataulu voidaan julkaista huhtikuun loppuun mennessä.
 
Myös jatkossa takausosuus on ensisijaisesti 80 prosenttia, mutta 90 prosentin takaus voidaan myöntää, jos rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää. Finnveran mukaan suurin osa yrityksistä saa rahoitusta nykyisillä takausasteilla. Siksi takausastetta ei yleisesti koroteta 90 prosentin tasolle.