Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

ESIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Vuonna 2014 syntyneiden lasten esikouluun ilmoittautuminen

Seikowin päiväkoti
Esikouluun ilmoittautuminen toimintakaudeksi 2020-2021 on ajankohtaista.
Kaikkia perheitä joissa on 2014 syntyneitä lapsia pyydetään ilmoittautumaan esikouluun.
Perheille on lähetetty myös esiopetusta koskeva kirje. Hakuaika on viikolla 9 (24.2.-1.3.)
Ensisijaisesti toivotaan, että käytetään sähköistä esiopetushakemusta.
Mikäli esiopetuksen lisäksi tarvitaan myös varhaiskasvatusta, tulee täyttää myös
päivähoitohakemus.
Lapsiperheet