Suomi

Minne toivoisit ulkokuntoiluvälineitä?

Uudenkaupungin liikuntapalveluissa etsitään nyt vastausta siihen mihin tulevana kesänä sijoitetaan uusia ulkokuntoiluvälineitä.
Merkitse kartalle tai perustele paikkavalintasi sanoin. Pääset näkemään kartalta myös muiden antamat vastaukset!

Pääset kyselyyn tästä: https://app.maptionnaire.com/fi/5826/
Vastaa 14.4. mennessä.
Kiitos osallistumisestasi!


 

Kutsunnanalaiset ennakkoterveystarkastukset

Kutsunnanalaiset tulevat saamaan terveyskeskuksesta kirjeitse kutsun ennakkoterveystarkastukseen.

Ennakkoterveystarkastukseen tultaessa on kutsunnanalaisella oltava mukanaan täytettynä puolustusvoimien lähettämä kyselylomake, lisäksi mahdolliset tarpeelliseksi katsomansa aikaisemmat lääkärinlausunnot sekä henkilöllisyystodistus.

ULKOKENTTIEN HARJOITUSVUOROT 2019

Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut julistaa haettavaksi
ULKOKENTTIEN HARJOITUSVUOROT
tulevalle kesäkaudelle 2019. Vuorot tulee hakea juliusvarausjärjestelmän kautta 31.3.2019 mennessä.

Hakulomakkeita avustusten hakemista varten saa nuoriso- ja liikuntapalveluista (os. Koulupolku 5) sekä netistä: uusikaupunki.fi
Lisätietoja p. 050 383 5303

Asemakaavoja nähtävillä 21.3.- 23.4.2019

Seuraavat asemakaavamuutokset ovat nähtävillä asianosaisten kuulemista varten:

Hakametsän päiväkodin liikennejärjestelyt
IV kaupunginosan korttelia 17 ja osaa 18 korttelia sekä puisto- ja katualueita ja palloilukenttää koskeva asemakaavan muutos ilmoitetaan vireille tulleeksi sekä osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidetään nähtävillä. Kaavan tavoitteena on mm. päiväkodille suuntautuvan liikenteen sujuvuuden parantaminen.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alue

Hiulle uusia omakotitontteja

Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ilmoittaa varattavaksi 24 omakotitonttia Hiun 3. vaiheen asuntoalueelta.
Kirjallisia varauksia tonteista otetaan vastaan 1.4.2019 klo 9.00 –  15.4.2019 klo 12:00  ja ne vuokrataan tarjousten perusteella, kuitenkin vähintään pohjahintaan.
Pohjahinta Hiun alueella on 13,78 €/m² sidottuna tammikuun 2019 elinkustannusindeksin pistelukuun 1950, josta vuokra on 5 %. Varausajan päättymisen jälkeen varaamattomaksi jääneet tontit vuokrataan pohjahinnalla.

Uudessakaupungissa suunnitellaan yhdistysohjelmaa

Kutsu yhdistysiltaan
Uudessakaupungissa suunnitellaan yhdistysohjelmaa kaupungin ja kolmannen sektorin väliseen yhdessä tekemiseen – yhdistyksiä, järjestöjä ja seuroja kutsutaan mukaan osallistumaan!
 
Useissa kuntien strategioissa mainitaan yhdistykset ja järjestöt yhteistyökumppaneina. Strategiamaininnoista huolimatta useimmista kunnista periaatteet ja linjaukset yhteistyölle kuitenkin puuttuvat tai yhdistykset nähdään vain potentiaalisina palvelujen tuottajina, ei tasaveroisina kehittämiskumppaneina.
 

Rauman ja Uudenkaupungin museoiden yhteinen hanke sai Museoviraston avustusta

Wahlbergin museotalo Uudessakaupungissa
Museovirasto on myöntänyt Rauman museon ja Uudenkaupungin museon yhteishankkeelle 35 000 euroa valtionavustusta. Hankkeen omarahoitusosuus on 10 000 euroa. Avustus myönnettiin museoiden innovatiivisiin hankkeisiin tarkoitetusta rahoituksesta. Rauman museo toimii hankkeen vetäjänä. Hanke alkaa 1.6. ja päättyy 31.12.2020.
 

Liikunta- ja nuorisotoiminnan sekä raittiustyön avustukset haettavissa

Liikunta- ja nuorisotoiminnan sekä raittiustyön tukemiseksi myönnetään uusikaupunkilaisille ja alueella toimiville yhdistyksille ja seuroille vuosittain perusavustusta ja kohdeavustusta nuoriso- ja liikuntatoimen määrärahoista näiden jakoperusteiden mukaisesti.
 
Lisätietoja avustuksista löydät hakuohjeista.
 
Avustukset tulee hakea 15.4.2019 mennessä.
 
Liikuntatoiminnan avustushakulomakkeet sekä hakuohjeet löytyvät tästä linkistä:

Uusikaupunkilaisnuoret ilmastoasialla

Joukko Uudenkaupungin yhtenäiskoulun 9. luokkalaisia marssi tänään kaupungintalo Mörnen pihalle esittämään tiukkoja ilmastokysymyksiä kaupungille. Nuorten viestiä vastaanottamassa oli kaupunginjohtaja Atso Vainion lisäksi mm. kaupunkisuunnittelun väkeä. Kysymykseen mitä kaupunki tekee ilmastoasioiden eteen, kaupunginjohtaja vastasi, että kaupunki tekee paljonkin, mutta aina on parantamisen varaa. Keskustelussa nousi esiin mm. hiilineutraalisuustavoitteet, kaavoituksella vaikuttaminen, kierrätys ja kouluruokailukin. Myös jokaisen asukkaan omaa osuutta korostettiin.