ELY-keskuksilta haettavissa suoraa avustusta

Valtio suuntaa lisärahoitusta suoriin yritystukiin koronavirustilanteessa. ELY- keskusten kautta myönnetään yhteensä 300 miljoonaa euroa ja tuki on suunnattu 1–5 henkeä työllistäville pienyrityksille. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta. Lisätietoja tästä avustuksesta annetaan tänään ja julkaisemme tarkempaa tietoa sivuilla iltapäivällä.