ELY-keskuksilta haettavissa rahoitusta 31.3. lähtien

ELY-keskuksilta on 31.3. lähtien haettavissa tukea koronaviruksen aiheuttamiin markkina- ja tuotantohäiriöihin. Tarkoitus on rahoittaa yrityksiä, jotka työllistävät 1–5 työsuhteessa olevaa työntekijää. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta. Rahoitusta haetaan ELY-keskuksesta.
 
Kyseessä on kehittämisavustus, jolloin ELY-keskus voi avustuksena maksaa 80% suunnittelu- ja kehittämistoimenpiteiden kustannuksista. Avustuksesta voidaan maksaa 70% ennakkona. Kustannuksiin voidaan laskea mukaan muun muassa yrityksen oman henkilökunnan palkkoja ja niiden sivukuluja.
 
Avustusta voi hakea kahteen tarkoitukseen

1. Tilanneanalyysi
2. Kehittämistoimenpiteet
 
Tilanneanalyysin tarkoitus on selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja, tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Avustus voi olla enintään 10.000 (eli hankkeen kokonaiskustannukset 12.500€). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat palkattujen työntekijöiden laskennalliset palkkakustannukset, välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määräksi esitetään asetuksen muutoksella 50 % laskennallisista palkkamenoista.
HUOM! Palkkakustannusten osalta käytetään tässä yhteydessä vakioitua laskennallista 2 000 euron palkan määrää/työntekijä riippumatta työntekijälle tosiasiallisesti maksetusta palkasta.
 
Kehittämistoimenpiteiden avustus kohdistuu laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, kuten liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Avustuksen määrä on enintään 100.000€. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien tosiasialliset palkat, ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat
kustannukset mukaan lukien henkilöstön koulutus, tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet sekä palkkojen perusteella laskettavat välilliset kustannukset 50 %.
 
Tuen saamisen kriteerinä on, että koronaviruksen vuoksi toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai
vaikeutumassa mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan ja että yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa.
 
Haku avautuu 31.3.2020. Sähköinen hakemus löytyy aluehallinnon asiointipalvelusta https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi Kirjautuminen tapahtuu suomi.fi-palvelun avulla. Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita.
 
Neuvoja ja apua hakulomakkeen täyttöön saa Ukipoliksesta:
 
• Esa Kerkola, yrittäjyysneuvoja, puh. 044 506 3787, esa.kerkola@ukipolis.fi
• Heidi Jaakkola, projektipäällikkö, puh. 044 773 2212, heidi.jaakkola@ukipolis.fi
• Raimo Rantanen, toimitusjohtaja, puh. 040 5464 100, raimo.rantanen@ukipolis.fi