ELY-keskuksen tuella saatavilla analysointi- ja konsultointipalveluita 30€/päivä

Yritysten kehittämispalveluihin tehdään muutoksia, jotta pk-yritykset voivat kehittää toimintaansa ja turvata toimintansa jatkuvuuden koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.  Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tukitasoa nostetaan väliaikaisesti siten, että palveluista jää yritykselle maksettavaksi 30 euroa + alv/konsultointipäivä. (Hinta normaalisti on 220 euroa + alv/päivä ja Konsultointi-palvelu 300 euroa + alv/päivä)
 
Yritysten kehittämispalveluita käyttämällä pk-yritys saa avukseen kokeneen ja ammattitaitoisen liikkeenjohdon konsultin. Yritys hakee palvelua ELY-keskuksesta, ja palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeeseen. Analyysi- ja Konsultointi-palveluissa yritys voi valita itselleen sopivan asiantuntijan noin 300 asiantuntijan joukosta. ELY-keskuksesta saa apua asiantuntijan valintaan.
 
Analyysi-palvelussa käydään läpi yrityksen nykytilanne ja laaditaan yritykselle kehittämissuunnitelma. Palvelun kesto on 1-2 päivää. Palvelu soveltuu tilanteeseen, jossa on tarve tehdä yritykselle nopeasti tilannekatsaus ja kehittämissuunnitelma. Tällä hetkellä ei vaadita lähivuosien tarkastelua, vaan palvelu soveltuu muutostarpeiden arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman tekemiseen.
 
Konsultointi-palvelussa kehitetään yritystä tavallisesti 2-5 päivän ajan ja laaditaan Analyysi-palvelua syvällisempi ja kohdennetumpi toimenpidesuunnitelma.  Palvelu soveltuu esim. talouden suunnitteluun, tuotannon ja prosessien kehittämiseen tai markkinointistrategian uudistamiseen. Jos tarve vaatii, palvelua voidaan myöntää yritykselle useampaan kertaan. Yhteensä konsultointipäiviä voidaan myöntää yritykselle 15 päivää kolmessa vuodessa.
 
Analyysi- ja Konsultointi-palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.