Suomi

Käätyjärven patopenkereiltä poistetaan puustoa

 Käätyjärven ja Honkatien välistä patoaluetta maaliskuussa 2018.
Käätyjärven patopenkereiltä poistetaan puustoa. Kaupunki aloittaa työn lähipäivinä.
Puusto poistetaan patoturvallisuuden varmistamiseksi, sillä patorakenteissa ei saa olla kasvillisuutta tms. , joka  vaarantaa padon rakennetta ja haittaa kunnossapitoa.

Asemakaavoja nähtävillä 22.3.-23.4.2018

Seuraavissa asemakaava-asioissa  kuullaan asianosaisia:


Aittarannan ravintolamakasiinien kaavoitus on tullut vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 22.3. – 23.4.2018 välisen ajan.
Kaava-asiakirjoihin voi tutustua täältä >>>

Myllymäen reunalla kiinteistön III-14-1 asemakaavan määräyksiä muutetaan uudisrakentamista varten.
Tontin rakennukset paloivat vuonna 2016.

Apoli-ohjelman ensimmäiset karttapohjaiset kyselyt on julkistettu!

Tällä hetkellä kaupungin kotisivuilla on julkaistuna kaksi erilaista kyselyä, toinen kyselyistä koskee keskustan aluetta ja toinen on suunnattu vapaa-ajan asukkaille. Katse keskustaan -kysely avattiin maanantaina 19.3. ja sovellukseen on kertynyt muutamassa päivässä yli 1000 karttamerkintää. Vastaajat ovat päässeet mm. valitsemaan kaupungin kauneinta rakennusta, ehdottamaan alueita, joille toivoisi lisää aktiviteetteja, merkitsemään turvattomalta tuntuvia paikkoja ja antamaan omia parannusehdotuksiaan.

Makean veden altaan juoksutus heikentää jäitä

Uudenkaupungin Vesi varautuu tuleviin sulamisvesiin ja juoksuttaa Makean veden altaan vettä normaalia enemmän lähiaikoina. Juoksutus tapahtuu Vohdensaaren juoksutusportista ja voimakkaasti virtaava vesi heikentää jäitä kaukanakin. Hyvän kartan virtausalueesta löytää osoitteesta kartta.uki.fi ja sieltä valitsee ”Liikunta ja vapaa-aika” ja sen jälkeen ”Sulavesipaikat Uudenkaupungin saaristossa”.
 

Tiedote vesilaskutuksesta

Osa asiakkaistamme, n. 1.800 asiakasta, on saanut virheellisesti vuoden ensimmäisen vesilaskuarvion vain yhdeltä kuukaudelta normaalin kolmen kuukauden sijaan.

Puuttumaan jääneistä kahdesta kuukaudesta on asiakkaillemme lähetetty 8.3.2018 lisäarviolasku. Näin vuoden lopussa tehtävä tasauslasku ei muodostu liian suureksi.

Yhteenvetona vielä, että ensimmäisen kolmen kuukauden laskutusjaksolta (1.1.-31.3.2018) n. 1.800 asiakkaalle on lähetetty kaksi laskua, jossa toisessa laskutetaan 1 kk:n arvio ja toisessa 2 kk:n arvio.

Ruissaari - Vartsaari ranta-asemakaavan muutos

Ote kaavaluonnoskartasta.
Ilmoitetaan Ruissaari - Vartsaari  ranta-asemakaavan muutoksen  vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta 8.3. - 9.4.2018 välisen ajan.
Kaava-alue sijaitsee Lokalahdella Pääskyniementien varressa, Houkonaukon rannoilla.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 9.4.2018 klo 15.00 mennessä.
 
Kaava-asiakirjoihin voi tutustua lähemmin täällä >

Kaupungin tarjoama jäteneuvonta siirtyi L&T:lle

Kaupungin tarjoama jäteneuvonta siirtyi 1.3. alkaen Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskukselle (entinen  kaatopaikka) puh. 050 385 9545 ja jäteneuvonnan sähköposti  jateneuvonta@uusikaupunki.fi


Yhteistyössä  Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltopalvelut ja Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskus


Haetaan palveluseteliyrittäjiä Uudenkaupungin vammaispalvelujen henkilökohtaiseen apuun 1.4.2018 alkaen

Uudenkaupungin sosiaalilautakunta on päättänyt ottaa käyttöön palvelusetelin vammaispalvelun henkilökohtaisen avun ostopalveluissa 1.4.2018 lukien.  Palveluseteli on yksi henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Palvelusetelillä asiakas hankkii avun valitsemaltaan, kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelussa noudatetaan sosiaalilautakunnan hyväksymää sääntökirjaa.
 

Vammaisneuvoston toiminta tutuksi

Vammaispalvelut

Uudenkaupungin vammaisneuvosto järjestää tiedotustilaisuuden toiminnastaan
tiistaina 6.3.2018 klo 17.30 alkaen Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa.  

Tilaisuus aloitetaan kahvittelulla, jonka jälkeen vammaisneuvosto esittäytyy. 
Tarkoituksena on valottaa neuvoston tarkoitusta ja tehtäviä sekä kertoa, miten asioita käytännössä voidaan viedä eteenpäin. 

Satama-Kainpirtti asemakaavan muutos

Satama-Kainpirtin alueella on käynnistynyt asemakaavan muutoksen laatiminen, jossa tutkitaan sataman laajenemismahdollisuuksia VPK:n paviljongin suuntaan ja täyttämällä merialuetta .
Asemakaavoitus on tullut vireille sataman aloitteesta,  sillä satama tarvitsee toiminnan laajentuessa  lisää maa-aluetta. Ennusteen mukaan liikennemäärä kasvaa n. 5 % ja tilantarve n. 5000 m² vuosittain.

Ilmoitetaan kaavan vireille tulosta sekä pidetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. - 26.3.2018 välisen ajan. (MRL 62§, 63§)