Suomi

Asukaskysely - Resident Survey


Asukaskysely toteutetaan Vakka-Suomen kuntien alueella. Sen avulla selvitetään kuntien asukkaiden harrastusaktiivisuutta ja tyytyväisyyttä palvelutarjontaan sekä kehitetään yhteistyötä asukkaiden ja eri toimijoiden välillä. Kysely liittyy Asukasluotsaus-hankkeeseen. 
Vastaa kyselyyn ja osallistu oman asuinpaikkakuntasi harrastustarjonnan ja palveluverkoston kehittämistyöhön.
Siirry tästä kyselyyn >>>


Resident Survey

Santtion palvelukeskuksen katusuunnitelmat nähtävillä

Santtion palvelukeskuksen katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä

Merimetsopolun ja kevyen liikenteen väylän välillä Merimetsopolku - Kaakkuripolku katusuunnitelmaehdotus sekä Hiuntien ja Santtiontien liittymän parantamissuunnitelmaehdotus
ovat nähtävillä 29.3. – 12.4.2018 välisen ajan.

Suunnitelmiin pääsee tutustumaan täällä >>>
 

Pääsiäistä Puustissa

Jäivätkö pääsiäisruohot kylvämättä? Aktivointikeskus Puustissa (Liljalaaksonkatu 10) on työpajan ja kierrätyskeskuksen porukka kasvattaneet ruohopurkkeja ja askarrelleet pääsiäiskoristeita -tule hakekemaan omasi muutamalla eurolla ja samalla tuet työtoimintaa! Kierrätyskeskuksen ovet ovat tällä viikolla avoinna klo 9-15.

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe nähtävillä

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe on nähtävillä

Varsinais-Suomen maakuntahallitus on päättänyt  kokouksessaan 19.3.2018 asettaa luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville (MRL 62 §).
Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 26.3.–27.4.2018 välisen ajan.

Kaavatyöhön liittyen järjestetään vuorovaikutustilaisuuksia nähtävillä
olon jälkeen 15.5., 22.5., 5.6., 7.6. ja 13.6. Turussa.
 

Käätyjärven patopenkereiltä poistetaan puustoa

 Käätyjärven ja Honkatien välistä patoaluetta maaliskuussa 2018.
Käätyjärven patopenkereiltä poistetaan puustoa. Kaupunki aloittaa työn lähipäivinä.
Puusto poistetaan patoturvallisuuden varmistamiseksi, sillä patorakenteissa ei saa olla kasvillisuutta tms. , joka  vaarantaa padon rakennetta ja haittaa kunnossapitoa.

Asemakaavoja nähtävillä 22.3.-23.4.2018

Seuraavissa asemakaava-asioissa  kuullaan asianosaisia:


Aittarannan ravintolamakasiinien kaavoitus on tullut vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 22.3. – 23.4.2018 välisen ajan.
Kaava-asiakirjoihin voi tutustua täältä >>>

Myllymäen reunalla kiinteistön III-14-1 asemakaavan määräyksiä muutetaan uudisrakentamista varten.
Tontin rakennukset paloivat vuonna 2016.

Apoli-ohjelman ensimmäiset karttapohjaiset kyselyt on julkistettu!

Tällä hetkellä kaupungin kotisivuilla on julkaistuna kaksi erilaista kyselyä, toinen kyselyistä koskee keskustan aluetta ja toinen on suunnattu vapaa-ajan asukkaille. Katse keskustaan -kysely avattiin maanantaina 19.3. ja sovellukseen on kertynyt muutamassa päivässä yli 1000 karttamerkintää. Vastaajat ovat päässeet mm. valitsemaan kaupungin kauneinta rakennusta, ehdottamaan alueita, joille toivoisi lisää aktiviteetteja, merkitsemään turvattomalta tuntuvia paikkoja ja antamaan omia parannusehdotuksiaan.

Makean veden altaan juoksutus heikentää jäitä

Uudenkaupungin Vesi varautuu tuleviin sulamisvesiin ja juoksuttaa Makean veden altaan vettä normaalia enemmän lähiaikoina. Juoksutus tapahtuu Vohdensaaren juoksutusportista ja voimakkaasti virtaava vesi heikentää jäitä kaukanakin. Hyvän kartan virtausalueesta löytää osoitteesta kartta.uki.fi ja sieltä valitsee ”Liikunta ja vapaa-aika” ja sen jälkeen ”Sulavesipaikat Uudenkaupungin saaristossa”.
 

Tiedote vesilaskutuksesta

Osa asiakkaistamme, n. 1.800 asiakasta, on saanut virheellisesti vuoden ensimmäisen vesilaskuarvion vain yhdeltä kuukaudelta normaalin kolmen kuukauden sijaan.

Puuttumaan jääneistä kahdesta kuukaudesta on asiakkaillemme lähetetty 8.3.2018 lisäarviolasku. Näin vuoden lopussa tehtävä tasauslasku ei muodostu liian suureksi.

Yhteenvetona vielä, että ensimmäisen kolmen kuukauden laskutusjaksolta (1.1.-31.3.2018) n. 1.800 asiakkaalle on lähetetty kaksi laskua, jossa toisessa laskutetaan 1 kk:n arvio ja toisessa 2 kk:n arvio.

Ruissaari - Vartsaari ranta-asemakaavan muutos

Ote kaavaluonnoskartasta.
Ilmoitetaan Ruissaari - Vartsaari  ranta-asemakaavan muutoksen  vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta 8.3. - 9.4.2018 välisen ajan.
Kaava-alue sijaitsee Lokalahdella Pääskyniementien varressa, Houkonaukon rannoilla.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 9.4.2018 klo 15.00 mennessä.